Aktualności firm stowarzyszonych

Jak wspierać sportowców z niepełnosprawnością? #pomagajrzeczowo

<p style="text-align: justify;" lang="pt-BR">Co utrudnia parasportowcom osiąganie sukcesów? Choć ogromną rolę odgrywają ograniczenia związane z niepełnosprawnością, to istotną barierą bywa często brak odpowiedniego sprzętu. Zawodnicy z niepełnosprawnością mogą znaleźć wsparcie za pośrednictwem platformy #pomagajrzeczowo, która powstała w ramach programu stypendialnego Renault Handisport Team. Umożliwia ona kontakt między niepełnosprawnymi sportowcami a firmami czy osobami, które mogą im zaoferować potrzebny sprzęt. Ambasadorem projektu jest Maciej Lepiato, dwukrotny mistrz paraolimpijski w skoku wzwyż. Akcję wspiera Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”.</p>

>

Specjalistyczne buty, sportowa odzież, urz?dzenia pomiarowe… – tego brakuje wielu sportowcom z niepełnosprawności?. Dlatego swoje działanie kontynuuje internetowa platforma #pomajarzeczowo stworzona przez Renault Polska w ramach programu Renault Handisport Team. To miejsce spotkania parasportowców potrzebuj?cych wsparcia rzeczowego z tymi, którzy chc? ich wspomóc.  

Jak może dojść do takiego spotkania? Sportowiec z niepełnosprawności? na stronie renaulthandisport.pl/pomagajrzeczowo/ zamieszcza ogłoszenie, gdzie opisuje siebie, swoje osi?gnięcia i sportowe marzenia oraz wskazuje, jakie s? jego potrzeby, np. sportowe buty, narty czy rakieta tenisowa. Następnie firma lub osoba, która chce wesprzeć zawodnika, kontaktuje się z nim bezpośrednio za pomoc? poczty elektronicznej.

Nazwa akcji brzmi #pomagajrzeczowo, by zwrócić uwagę na to, że pomoc ma charakter rzeczowy, a nie finansowy.  

Swoje ogłoszenia na stronie akcji zamieszczaj? sportowcy uprawiaj?cy zróżnicowane dyscypliny: pływanie, kolarstwo, tenis na wózku, podnoszenie ciężarów, a nawet curling. Wielu z nich odnosi sukcesy na światowym poziomie, mimo to nie omija ich problem braku odpowiedniego sprzętu.  

Bycie ambasadorem akcji #pomagajrzeczowo daje mi poczucie, że robię coś dobrego dla innych. Jestem przekonany, że bior?c udział w  tym projekcie promuję innych niepełnosprawnych sportowców i  to daje mi ogromn? satysfakcję. Poza tym wierzę w to, że dobro wraca. Myślę, że dostajemy je potem ze zdwojon? moc?, więc warto pomagać – mówi Maciej Lepiato, mistrz paraolimpijski i ambasador akcji #pomagajrzeczowo.  

Ogłoszenia mog? zamieszczać zarówno sami sportowcy, jak i przedstawiciele klubów zrzeszaj?cych niepełnosprawnych zawodników. Akcja jest skierowana do wszystkich sportowców niepełnosprawnych, tzn. obejmuje trenuj?cych amatorsko i wyczynowo. W Polsce jest kilka tysięcy niepełnosprawnych sportowców. Dla wielu z nich sport stanowi kluczowy element ich aktywizacji – społecznej i zawodowej.  

Renault Handisport Team to program stypendialny realizowany w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Renault, wspieraj?cy sportowców niepełnosprawnych. Celem projektu jest wspieranie utalentowanych niepełnosprawnych zawodników w osi?ganiu coraz lepszych wyników sportowych. Objęci programem sportowcy oprócz stypendium otrzymuj? także do dyspozycji samochód Renault, dzięki któremu swobodnie mog? przemieszczać się między domem i treningami.  

Polski Zwi?zek Sportu Niepełnoprawnych „Start” jest największ? krajow? organizacj? zrzeszaj?c? sportowców z  niepełnosprawności?. Od momentu założenia, czyli 1952 roku, wychował i  wyszkolił kilka tysięcy medalistów najważniejszych międzynarodowych imprez – Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i  Europy oraz  prestiżowych turniejów. Ponadto od pocz?tku funkcjonowania „Startu” głównym celem jest rozwijanie aktywności fizycznej w  środowisku osób z  niepełnosprawności? i  rehabilitacja poprzez sport.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin