Analizy i badania

Inflacja w strefie euro w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,457 (spadek o 2pb), obligacji 5-letnich zmniejszyły się do poziomu 2,215 (spadek o 3pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 2,961 (wzrost o 2pb).</p>

>

Od poniedziałku do wtorku miał miejsce spadek rentowności polskich obligacji widoczny szczególnie na długim końcu oraz środkowym odcinku krzywej dochodowości. Był on naszym zdaniem zwi?zany ze spadkiem ryzyka kredytowego w Polsce. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowi zmniejszenie spreadu pomiędzy rentownościami 5-letnich polskich obligacji i stawk? 5-letniej transakcji IRS. W środę doszło do odwrócenia trendu i do pi?tku ceny polskich obligacji nieznacznie spadały. W pi?tek dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji był wyższy od oczekiwań szacunek amerykańskiego PKB.

W kierunku wzrostu cen polskiego długu będzie oddziaływał dzisiejszy odczyt wstępnej inflacji w strefie euro oraz wtorkowy odczyt PMI dla polskiego przetwórstwa. W naszej ocenie zagregowany wpływ danych z USA będzie neutralny dla cen polskich obligacji. Finalny szacunek polskiego PKB w IV kw. będzie naszym zdaniem neutralny dla rynku długu. W czwartek Ministerstwo Finansów przeprowadzi aukcję długu, której wyniki będ? istotne dla oceny perspektyw popytu na polskie obligacje. Szczegóły dotycz?ce oferowanych na przetargu papierów zostan? opublikowane we wtorek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP