Analizy i badania

Indeksy PMI dla strefy euro neutralne dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3287 (osłabienie złotego o 0,8%). </p>

>

W poniedziałek rano złoty tracił na wartości, co w naszej ocenie było korekt? po jego aprecjacji w pi?tek dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 13.02.2017). Po południu doszło jednak do jego umocnienia, któremu sprzyjała publikacja wyższych od oczekiwań danych nt. krajowej inflacji. We wtorek rano mieliśmy do czynienia z kontynuacj? aprecjacji polskiej waluty, która częściowo mogła być zwi?zana z publikacj? wyższych od oczekiwań danych nt. polskiego PKB oraz niższych od konsensusu rynkowego danych o PKB w strefie euro. Po południu złoty tracił na wartości w oczekiwaniu na wyst?pienie szefowej FED J. Yellen przed Kongresem. W środę złoty kontynuował deprecjację, co częściowo zwi?zane było naszym zdaniem z jastrzębim wydźwiękiem wyst?pienia J. Yellen. W czwartek kurs polskiej waluty był stabilny. W pi?tek rano złoty tracił na wartości. Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane nt. krajowej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej miały ograniczony wpływ na złotego. Po południu jego kurs ustabilizował się.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będ? wyniki badań koniunktury (PMI) w najważniejszych europejskich gospodarkach, które zostan? opublikowane we wtorek rano. W przypadku realizacji naszych prognoz zbliżonych do konsensusu rynkowego uważamy, że wpływ tych danych na kurs polskiej waluty będzie ograniczony. Neutralne dla złotego będ? również naszym zdaniem przewidziane na środę publikacje indeksu Ifo oraz Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC. Sumaryczny wpływ danych z USA (sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan) na kurs złotego będzie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP