Analizy i badania

Indeks Uniwersytetu Michigan wzrósł w grudniu do 82,5 pkt. z 75,1 pkt. w listopadzie

<p style="text-align: justify;">Indeks Uniwersytetu Michigan wzrósł w grudniu do 82,5 pkt. z 75,1 pkt. w listopadzie wskazując na poprawę nastrojów wśród amerykańskich konsumentów. Wyższa wartość indeksu była wynikiem przede wszystkim poprawy oceny bieżącej sytuacji gospodarczej.</p>

>

Coraz lepsza koniunktura konsumencka w USA znalazła także odzwierciedlenie w publikacji indeksu ufności konsumenckiej Conference Board, który wzrósł w grudniu do 78,1 pkt. z 72,0 pkt. w listopadzie. Złożyły się na to zarówno wyższe wartości składowej dotycz?cej bież?cej sytuacji gospodarczej, jak i oczekiwań konsumentów.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin