Aktualności firm stowarzyszonych

Grupa Renault przyspiesza prace nad samochodem autonomicznym i razem z firmą Oktal tworzy spółkę joint venture

<p style="text-align: justify;">Grupa Renault wykupiła 35% udziałów w nowej spółce joint venture Autonomous Vehicle Simulation (AVS), stworzonej wspólnie z Oktal, spółką zależną Sogeclair. Inwestycja Grupy Renault w Autonomous Vehicle Simulation wzmocni potencjał Renault i Aliansu Renault-Nissan w zakresie udoskonalania i testowania samochodów autonomicznych. Zakup obejmuje program informatyczny SCANeR<sup>TM</sup>, jedno z najważniejszych na świecie narzędzi symulacji jazdy, używane już przez Renault i Nissana.</p> <p style="text-align: justify;"> </p>

>

Grupa Renault ogłosiła nabycie 35% udziałów w nowej spółce joint venture Autonomous Vehicle Simulation (AVS), utworzonej wspólnie z firm? Oktal, która jest spółk? zależn? francuskiej firmy Sogeclair z siedzib? w Tuluzie, wyspecjalizowanej w inżynierii lotniczej i symulacjach. Dzięki temu zakupowi Renault i Alians Renault-Nissan będ? dysponować najbardziej zaawansowanymi technologiami w celu rozwijania testów samochodów autonomicznych w środowisku wirtualnym.  

Zakup ten wzmacnia strategię Grupy Renault na rzecz rozwoju samochodu przyszłości – elektrycznego, inteligentnego i autonomicznego. Cieszymy się z utworzenia spółki AVS wraz z firm? Oktal, bo w ten sposób wspieramy francusk? innowacyjność. Ta partnerska współpraca pozwoli nam przyspieszyć prace nad nowymi usługami i poprawi doświadczenia naszych klientów – mówi Gaspar Gascon, dyrektor inżynierii produktu Grupy Renault.  

Na utworzeniu AVS skorzysta także Alians Renault-Nissan, który zobowi?zał się do wprowadzenia do 2020 roku ponad 10 modeli samochodów autonomicznych.  

Alians już rozpocz?ł wirtualne testy samochodów autonomicznych przy pomocy programu informatycznego do symulacji SCANeRTM, opracowanego przez Renault i udoskonalonego
we współpracy z firm? Oktal.

Wspieraj?c inwestycję Renault, przyspieszamy prace nad nowymi funkcjami programu SCANeR Studio, przeznaczonego do testów autonomicznych i inteligentnych samochodów – dodaje Laurent Salanqueda, dyrektor generalny firmy Oktal.

Renault i Sogeclair inwestuj? w AVS

Grupa Renault już od piętnastu lat współpracuje z partnerami nad rozwojem oprogramowania. Utworzenie AVS wzmocni proces rozwoju produktów przy pomocy symulatorów jazdy. Nowa spółka joint venture przejmie zasoby firmy Oktal zwi?zane z branż? motoryzacyjn?. Testy symulacyjne zyskały kluczowe znaczenie dla przemysłu samochodowego wraz z pojawieniem się technologii wspomagania prowadzenia i samochodu autonomicznego.  

Testy i symulacje stanowi? część procesu rozwoju samochodu autonomicznego. Aby osi?gn?ć wymagany poziom niezawodności, samochody testowe musz? przejechać bardzo wiele kilometrów, co w rzeczywistości wymagałoby lat jazdy. Poza testami w warunkach rzeczywistych i przyspieszonymi metodami testowania, symulacja wirtualna oszczędza czas i służy skróceniu harmonogramu prac.Dalsze prace nad udoskonaleniem produktów i usług z zastosowaniem programu do symulacji SCANeR wzmocni? jego pozycję światowego lidera w tej dziedzinie.  

GRUPA RENAULT

Międzynarodowy koncern Renault, produkuj?cy samochody od 1898 roku, sprzedał w 2016 roku blisko 3,2 mln pojazdów w 127 krajach. Grupa zatrudnia obecnie ponad 120 tys. pracowników i posiada 36 zakładów i 12 700 punktów sprzedaży na całym świecie. Aby stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie dopełniaj?cych się pięciu markach (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine i Łada), produkcji samochodów elektrycznych i aliansie z Nissanem. Jest również silnie zaangażowana w e-Formułę i Formułę 1. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszaj?cym wprowadzanie innowacji, a także buduj?cym wizerunek
i popularność marki .  

GRUPA SOGECLAIR

Założona w 1986 roku Grupa Sogeclair z Tuluzy jest jedn? z wiod?cych francuskich firm konstruktorskich wyspecjalizowanych w projektowaniu i rozwoju produktów przemysłowych i rozwi?zań symulacyjnych w sektorze lotniczym i kosmonautycznym oraz w cywilnym i wojskowym przemyśle transportowym. Oferuje takie usługi jak:

  • inżynieria powietrzna i kosmiczna, w tym dostawa podzespołów konstrukcyjnych do samolotów;
  • inżynieria pojazdów specjalnych (od samochodów dostawczych po pojazdy przemysłowe
    i wojskowe);
  • symulacja dla potrzeb produktów przemysłowych (symulatory i programy środowiska wirtualnego).

Grupa działa za pośrednictwem różnych filii, między innymi Oktal SAS, firmy wyspecjalizowanej w symulacji, któr? nabyła w 2001 roku.  

FIRMA OKTAL

Oktal jest ogólnoświatowym dostawc? ultraskutecznych symulatorów jazdy dla transportu drogowego i kolejowego, stosowanych w badaniach naukowych, inżynierii i szkoleniach. Oktal jest twórc? oprogramowania SCANeR™, które jest powszechnie wykorzystywane w sektorze samochodowym do rozwoju systemów wspomagania jazdy, samochodów autonomicznych i interfejsów człowiek-maszyna.  

KONTAKTY DLA PRASY

Grupa Renault
Frédéric Texier, + 33 1 76 84 33 67
Renault Presse, + 33 1 76 84 39 59
Strony internetowe: group.renault.com  
Śledź nas na: @Groupe_Renault  

Alians Renault-Nissan
Nick Twork  
+ 33 (0)6 01 05 22 63  
nick.twork(@)renault-nissan.com  

Sogeclair
Philippe Robardey
+ 33 (0)5 61 71 71 71
http://www.sogeclair.com  

Oktal
Laurent Salanqueda
+ 33 (0)5 62 11 50 24
www.oktal.fr

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP