Aktualności firm stowarzyszonych

Grupa Renault partnerem handicap international

<p style="text-align: justify;">Grupa Renault zawarła trzyletnią umowę z Handicap International. To dowód zobowiązania Renault do rozwoju polityki dotyczącej osób z niepełnosprawnością. Handicap International jest znaną na całym świecie organizacją pozarządową, która posiada cenną wiedzę z zakresu integrowania osób z niepełnosprawnością w różnych krajach.</p>

>

Renault a niepełnosprawność

Polityka integracji i różnorodności Grupy Renault ma na celu zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i promowanie równych szans dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery w firmie.

Grupa Renault wspiera zrozumienie i uznanie indywidualnego wkładu oraz różnic pomiędzy pracownikami i tworzy środowisko pracy, które sprzyja rozwijaniu indywidualnych talentów i osi?ganiu optymalnych wyników zespołowych.

Ograniczona mobilność i utrudniony dostęp do zatrudnienia to dwie główne przeszkody w społecznej integracji osób z niepełnosprawności?. Grupa Renault odpowiada na te kwestie. Jako wiod?cy producent samochodów oferuje cał? gamę adaptacji i usług, a jako pracodawca i podmiot rynkowy szczyci się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie polityki społecznej w tej kwestii.  

Większa integracja zawodowa osób z niepełnosprawności?

W 1995 roku, na 10 lat przed uchwaleniem w 2005 roku we Francji „ustawy o niepełnosprawności”, Renault jako jedna z pierwszych firm podpisała ze wszystkimi francuskimi zwi?zkami zawodowymi umowę dotycz?c? integracji zawodowej osób z niepełnosprawności?. Przedłużona w 2016 roku umowa dotyczy między innymi rekrutacji, dostosowania miejsca pracy, dostępu do budynków, zapobiegania ryzykom i kształcenia pracowników.

Wewnętrzna sieć społecznościowa Handi@Renault uruchomiona w 2012 roku ma ponad 1700 członków, zarówno niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych. Jest platform? interakcji pomiędzy pracownikami i sposobem na zmianę postrzegania niepełnosprawności i integracji osób z niepełnosprawności? zarówno w firmie, jak i w społeczeństwie. Od października 2017 roku Handi@Renault należy do społeczności MOBILIZE Diversity w sieci społecznościowej Yammer, która liczy już ponad 3800 członków.  

Film na temat partnerstwa:https://www.youtube.com/watch?v=G1K0KrZpX1s

Dowiedz się więcej na temat Handicap International: https://www.handicap-international.org.uk/  

Kontakt dla mediów:

Alejandra Kaufman
alejandra.kaufman(@)renault.com
+33 (0)1 76 89 78 78

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19