Aktualności firm stowarzyszonych

Glyn Evans na czele nowej platformy Design & Build firmy Cushman & Wakefield w Europie Środkowo-Wschodniej

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield powiększa dział Project &amp; Development Services o platformę Design &amp; Build. W Europie Środkowo-Wschodniej nową platformą pokieruje Glyn Evans z praskiego biura firmy.</p>

>

Glyn Evans stanie także na czele działu Project & Development Services w Czechach. Doł?czy do niego doświadczona architekt Marie Vlčková, która zostanie dyrektorem ds. projektów architektonicznych. Marie będzie odpowiadała za projektowanie wnętrz i aranżację powierzchni komercyjnych, a także za usługi doradcze w zakresie analiz i planowania środowiska pracy (workplace consultancy). Zmiany te s? elementem globalnej reorganizacji działu Project & Development Services przeprowadzanej przez firmę Cushman & Wakefield.

Philip Nye, dyrektor działu Project & Development Services w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedział: „Nasz dział rozwija się bardzo dynamicznie i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku tworzymy regionaln? platformę usług Design & Build, czyli projektowania i realizacji prac budowlanych. Obecność Glyna i Marie pozwoli nam znacz?co rozwin?ć tę linię usług w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozbudowie tej sfery działalności służy także niedawne przejęcie firmy ADMOS w Belgii i Luksemburgu. Będziemy nadal inwestowali w rozwój usług w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich w regionie EMEA, aby móc je zapewniać klientom we wszystkich lokalizacjach”.

Glyn ma ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie usług zarz?dzania projektami i aranżacji powierzchni komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Do Cushman & Wakefield trafił z firmy JLL, w której pełnił funkcję dyrektora zarz?dzania projektami w Europie Środkowo-Wschodniej, a od 2015 roku – dyrektora zarz?dzaj?cego w Tétris w Czechach, spółce zależnej Design & Build należ?cej do JLL. W firmie JLL kierował pięcioma regionalnymi zespołami zarz?dzania projektami, a także nadzorował prace zwi?zane m.in. z rozbudow? usług Design & Build w Republice Czeskiej, oferowanych najemcom i inwestorom na rynku nieruchomości komercyjnych. Jest członkiem oraz byłym Prezesem Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) w Czechach. Posiada także tytuł akredytowanego profesjonalisty systemu certyfikacji środowiskowej LEED (LEED Accredited Professional).

Glyn Evans, dyrektor platformy Design & Build w Europie Środkowo-Wschodniej, Cushman & Wakefield, powiedział: „Najemcy i właściciele budynków komercyjnych coraz chętniej korzystaj? z usług projektowania, zarz?dzania projektami i realizacji prac budowlanych oferowanych w ramach jednego, kompleksowego kontraktu. Nie uważaj? już inwestycji w biuro jedynie za dodatkowy koszt, lecz za niezbędn? inwestycję w jakość środowiska pracy, co przekłada się zarówno na zainteresowanie najemców, jak i wydajność kadry. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane wnętrza maj? także kluczowe znaczenie przy pozyskiwaniu i retencji nowych pracowników”.

Marie Vlčková, która od 2014 roku pełniła funkcję starszego architekta w firmie Tétris Design & Build, doł?cza do praskiego biura Cushman & Wakefield jednocześnie z Glynem Evansem. Dotychczas zrealizowała z sukcesem ponad 20 projektów we współpracy z Glynem – nie tylko w Czechach, lecz także na Słowacji i Łotwie oraz w Libanie. Obsługiwała klientów takich jak Amazon, MSD, Lenovo, Pfizer, Uber i Ford. Odpowiadała za przygotowanie projektów dla właścicieli nieruchomości, w tym dla Invesco i CPI. Marie Vlčková jest absolwentk? Wydziału Architektury Politechniki w Brnie. W firmie Cushman & Wakefield będzie zajmowała stanowisko dyrektora ds. projektów architektonicznych.

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP