Głosowanie w brytyjskim parlamencie w sprawie Brexitu może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2886 (umocnienie złotego o 0,1%).</p>

>

W poniedziałek doszło do umocnienia złotego w reakcji na ogłoszone w ubiegły weekend zawieszenie wojny handlowej na linii USA-Chiny. W kolejnych dniach złoty nieznacznie tracił na wartości, do czego przyczynił się lekki wzrost światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej zwiększeniem indeksu VIX. W czwartek doszło do korekty. W pi?tek rano złoty tracił na wartości, jednak publikacja słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy doprowadziła do jego umocnienia. Na uwagę zasługuje również ubiegłotygodniowa aprecjacja złotego względem funta brytyjskiego (o 0,8%). Wynikała ona w znacznym  stopniu ze wzrostu kursu EURGBP ze względu na obawy inwestorów, iż brytyjski parlament odrzuci porozumienie z UE w sprawie Brexitu.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie wtorkowe głosowanie w brytyjskim parlamencie dotycz?ce porozumienia z UE w sprawie Brexitu. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo jego odrzucenia, co będzie oddziaływać w kierunku deprecjacji funta względem euro, podwyższonej awersji do ryzyka i osłabienia złotego. Negatywne dla złotego s? także opublikowane w weekend dane nt. chińskiego bilansu handlowego. Ze zwiększon? zmienności? kursu polskiej waluty możemy mieć do czynienia również w czwartek ze względu na posiedzenie EBC. Liczne dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa), jak również zaplanowana na pi?tek publikacja wyników badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (PMI), będ? naszym zdaniem miały ograniczony wpływ na kurs złotego. Istotnego wpływu na kurs polskiej waluty nie będ? miały najprawdopodobniej również krajowe dane (inflacja i bilans płatniczy), a także dane z Chin (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!