Aktualności firm stowarzyszonych

Globalny lider nieruchomościowy i polski startup łączą siły - Cushman & Wakefield i ShareSpace zrewolucjonizują rynek najmu powierzchni biurowych

<p style="text-align: justify;">We wrześniu 2017 roku międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield zawarła umowę partnerstwa strategicznego z polskim startupem <a href="https://www.sharespace.pl" target="_blank">ShareSpace</a>, dostrzegając szybki rozwój nowoczesnej infrastruktury biurowej dla startupów oraz małych i średnich firm w postaci biur coworkingowych, a także zmieniające się preferencje korporacji w zakresie najmu. Na podstawie podpisanej umowy obie firmy będą dążyły do rozwoju i promowania rozwiązań technologicznych i komercyjnych umożliwiających zawieranie transakcji elastycznego najmu powierzchni biurowych.</p>

>

Dzięki integracji Remobile.pl i Sharespace.pl, wzajemnej wymianie kompetencji i tworzeniu nowych rozwi?zań, Cushman & Wakefield wraz z ShareSpace zapewni? najemcom szybki dostęp do ofert powierzchni coworkingowych i biur serwisowanych w całym kraju. Nowe narzędzia znacznie uproszcz? proces poszukiwania i wynajęcia idealnej powierzchni do pracy oraz ułatwi? podejmowanie przemyślanych decyzji dotycz?cych wielkości, stylu czy lokalizacji biura. Firmy poszukuj?ce lokali biurowych będ? od teraz miały większ? swobodę wyboru opcji dopasowanych do ich unikalnych potrzeb oraz dostęp do ekskluzywnej usługi reprezentacji najemcy przez zespół profesjonalistów z obu firm – to pierwsza tego typu współpraca na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

W wyniku nawi?zania współpracy firma Cushman & Wakefield oferuje usługi nie tylko długoterminowego wynajmu biur, lecz także powierzchni zlokalizowanych w centrach coworkingowych na terenie całego kraju, dostępnych na elastycznych warunkach poprzez platformę ShareSpace. Nowa usługa jest odpowiedzi? na rosn?ce zapotrzebowanie ze strony lokalnych firm jednoosobowych, startupów, międzynarodowych zespołów korporacyjnych, które za pomoc? tego łatwego w obsłudze narzędzia szybko wynajm? hot-desk, biurko, pokój biurowy czy też salę konferencyjn?. Platforma agreguje oferty najważniejszych operatorów powierzchni coworkingowych w Polsce, w tym m.in. Business Link, MindSpace, Brain Embassy, O4 czy HubHub.

- Udział powierzchni coworkingowej w całkowitych zasobach powierzchni biurowej w Warszawie wynosi obecnie niecałe 1%. Dla porównania na rynkach rozwiniętych takich jak Londyn czy Nowy Jork waha się od 2% do 3%. Niemniej jednak ten segment rynku rozwija się w dynamicznym tempie, które w bież?cym roku kształtuje się na poziomie 70% rok do roku. Przewidujemy ponadto, że do roku 2020 wielkość powierzchni coworkingowej dostępnej w stolicy wzrośnie do 78 000 m kw. - mówi Mikołaj Niemczycki, Negocjator w dziale Powierzchni Biurowych w Cushman & Wakefield oraz lider projektu partnerstwa strategicznego z ShareSpace.

- Przestrzenie coworkingowe tworz? nowy front na rynku wynajmu powierzchni biurowych, ale także staj? się inkubatorem dla najbardziej innowacyjnych rozwi?zań technologicznych - komentuj? Robert Chmielewski i Marcin Dyszyński, współtwórcy platformy www.sharespace.pl

Coworking stanowi unikaln? alternatywę dla tradycyjnego miejsca pracy, ponieważ oferuje elastyczne warunki najmu, atrakcyjne czynsze all-inclusive, możliwość zawarcia krótkoterminowych umów najmu oraz gotowe do użycia urz?dzenia biurowe i infrastrukturę „plug and play". Przynosi również wiele niewymiernych korzyści, takich jak kontakty biznesowe i wydarzenia towarzyskie czy praca w inspiruj?cym środowisku. W przeciwieństwie do tradycyjnego biura, z powierzchni coworkingowych korzystaj? osoby, które pracuj? dla różnych firm i przy projektach z różnych branż. Powierzchnie te ł?cz? najlepsze cechy kawiarni i miejsca pracy, co pozwala stworzyć spokojn? i profesjonaln? atmosferę, a także kreatywne środowisko, które zachęca do współpracy i buduje prawdziwe poczucie wspólnoty.

Dzięki współpracy, Cushman & Wakefield oraz ShareSpace będ? mogły zaspokoić rosn?ce zapotrzebowanie na elastyczn? powierzchnię biurow? za pomoc? łatwych w obsłudze narzędzi technologicznych. Jest to pierwsza tego rodzaju współpraca korporacyjna i startupowa na polskim rynku wynajmu powierzchni biurowych.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Molestowanie i mobbowanie on-line

Praca świadczona na odległość nie wyklucza możliwości zaistnienia mobbingu, aktów molestowania i molestowania seksualnego. Telepracownik i pracownik...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19