Aktualności firm stowarzyszonych

Gala Partnerstwo w Edukacji

<p><span><span>25 listopada w Domu Dochodowym w Warszawie odbyła się uroczysta Gala &quot;Partnerstwo w Edukacji&rdquo;, podczas kt&oacute;rej spotkali się wybitni polscy naukowcy, przedstawiciele środowiska dziennikarskiego oraz pracownicy firmy Servier. Podczas Gali, kt&oacute;rą prowadziła Pani Iwona Schymalla ogłoszono laureat&oacute;w tegorocznego Kardiologicznego Grantu Naukowego Servier oraz zwycięzc&oacute;w piątej już edycji og&oacute;lnopolskiego Konkursu dla Dziennikarzy &quot;Kryształowe Pi&oacute;ra 2010&quot;.</span></span></p>

>

Natomiast powstałej w tym roku kategorii „Cukrzyca – wygrać z postępem choroby” w gronie jury zasiedli prof. dr hab. med. Waldemar Karnafel (Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii I Wydziału Lekarskiego WUM), Redaktor Jadwiga Kamińska (Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia) oraz Katarzyna Urbańska. Najwyższe uznanie jury oraz I nagrodę otrzymała Redaktor Ewa Podolska za audycję w Radio TOK FM pt. „Cukrzyca. Choroba znana i nieznana”. Natomiast II nagroda przypadła Redaktorowi Wojciechowi Moskalowi (Gazeta Wyborcza) za artykuł „Cukrzyca w ci?ży”. Jury przyznało również 6 wyróżnień.

Laureatami tegorocznego grantu zostali:
- Lek. Anna Kozieradzka – Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku za pracę „Czynniki genetyczne wpływaj?ce na odległe rokowanie chorych z zawałem serca leczonych inwazyjnie”,
- Dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec – Katedra i Klinika Kardiologii, Śl?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach „Ocena efektywnego pola powierzchni ujścia zastawki aortalnej w powi?zaniu z mas? tkanki beztłuszczowej - implikacje diagnostyczne, terapeutyczne i prognostyczne w stenozie zastawki aortalnej”,
- Dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski – III Katedra Kardiologii, Śl?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach „Kr?ż?ce miRNA jako nowy marker uszkodzenia miokardium w zawale mięśnia sercowego”.Obok wspierania działalności naukowo-badawczej polskich lekarzy priorytetem dla firmy Servier jest edukacja zdrowotna pacjentów. Ide? konkursu dla dziennikarzy organizowanego od 2006 roku jest budowanie i pogłębianie świadomości społecznej na temat zagrożeń zwi?zanych z chorobami cywilizacyjnymi. W tym roku konkurs „Kryształowe Pióra” ogłoszono w trzech kategoriach: „Profilaktyka ciśnienia tętniczego i chorób serca” - V edycja konkursu,, „Depresja - przełamać tabu” - II edycja konkursu, a także zainaugurowana w 2010 roku kategoria: „Cukrzyca – wygrać z postępem choroby”. Konkurs zorganizowano pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), przy współpracy z Dziennikarskim Klubem Promocji Zdrowia.

W kategorii „Profilaktyka Nadciśnienia Tętniczego" w skład komisji oceniaj?cej prace weszli: prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki (Prezes PTNT), Redaktor Izabela Filc-Redlińska (Rzeczpospolita – ubiegłoroczna finalistka konkursu) oraz Katarzyna Urbańska (Servier Polska). Laureatk? I nagrody została Pani Redaktor Dorota Romanowska (Newsweek Polska) za artykuł „Sercowe kłopoty”. Jury przyznało również II nagrodę Redaktorowi Zbigniewowi Wojtasińskiemu za artykuł opublikowany we Wprost „Zawał – 120 minut dla życia.” Przyznano osiem wyróżnień, oraz wyróżnienie dodatkowe dla zespołu Żyjmy Dłużej.

W jury oceniaj?cym prace w kategorii „Depresja przełamać tabu" znaleźli się: prof. dr hab. med. Janusz Heitzman (Prezes PTP), Redaktor Piotr Kossobudzki (Centrum Nauki Kopernik – ubiegłoroczny finalista konkursu) oraz Katarzyna Urbańska. W tym roku w kategorii "Depresja - przełamać tabu" poziom prac był bardzo wysoki, dlatego jury postanowiło przyznać dwie I nagrody, które otrzymały ex aequo Redaktor Margit Kossobudzka (Gazeta Wyborcza) za artykuł „Walka z depresj?, czyli jak opanować złe myśli” oraz Redaktor Ewa Nieckuła za artykuł „Depresja w kołysce” opublikowany we Wprost. W tej kategorii przyznano 5 wyróżnień.  
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP