Frontiers in tax. Polish edition - Czerwiec 2017

<p style="text-align: justify;" align="justify"><a name="_GoBack"></a> <span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Nowe wydanie magazynu KPMG w Polsce - Frontiers in tax przedstawia wybrane zmiany w prawie podatkowym dla sektora finansowego. Autorzy prezentują m.in. kształtującą się praktykę organów podatkowych w zakresie funkcjonowania podatku od niektórych instytucji finansowych, a także nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami czy opodatkowania funduszy inwestycyjnych w świetle nowelizacji ustawy o CIT. Czerwcowe wydanie magazynu zawiera również informację dotyczącą odliczenia podatku VAT za pomocą prewspółczynnika w jednostkach samorządu terytorialnego.</span></p>

>

Bież?ce wydanie zawiera następuj?ce artykuły:

  • Wstęp – Grzegorz Jaszczuk
  • Odliczenie podatku VAT za pomoc? prewspółczynnika w jednostkach samorz?du terytorialnego – Magdalena Poznańska
  • Kształtuj?ca się praktyka organów podatkowych w zakresie funkcjonowania podatku od niektórych instytucji finansowych – Urszula Uchmańska
  • Wpływ nowelizacji ustawy VAT na opodatkowanie podmiotów świadcz?cych usługi pomocnicze w branży finansowej i ubezpieczeniowej – Ilona Augustyniak
  • Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych w świetle nowelizacji ustawy o CIT – Jakub Grzyb
  • Common Reporting Standard, czyli nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami – Anna Jankowska
  • Publikacje KPMG

Więcej informacji o magazynie na kpmg.com/pl/frontiersintax

Materiały udostępnione przez KPMG Sp. z o.o. kpmg.pl  

FRONTIERS IN TAX CZERWIEC 2017 >>>

Do pobrania

Download Frontiers-in-Tax-Czerwiec2017.pdf  (PDF • 6 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19