Aktualności firm stowarzyszonych

French Desk w Polsce

<p style="text-align: justify;">Stabilność gospodarcza Polski, tempo wzrostu sprawia, że z roku na rok rośnie zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem, a co za tym idzie rośnie trend eksportu na rynki francuskojęzyczne bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw.</p>

>

Wychodz?c naprzeciw zmieniaj?cym się trendom w gospodarce globalnej, Accace Poland utworzył  Zespół French Desk, składaj?cy się z ekspertów biegle władaj?cych językiem francuskim. Oferujemy kompleksow? obsługę firmom francuskojęzycznym planuj?cym wejście na rynek polski lub rozwój działalności w Polsce. Pomagamy w prowadzeniu bież?cej działalności zgodnie z naszym motto współpracy partnerskiej. Uważamy, że właściwa komunikacja ma kluczowe znaczenie w świadczeniu naszych usług, dlatego dedykujemy Państwu doświadczony zespół francuskojęzyczny. Eliminujemy dzięki temu ryzyko niewłaściwej interpretacji, ewentualnych problemów z tym zwi?zanych oraz nieporozumień, co zwiększa zaufanie między partnerami.

Wśród naszych klientów znajduj? się przedsiębiorcy i instytucje działaj?ce w różnych sektorach, takich jak: energetyczny, nieruchomości, IT, spożywczy, transportowy, e-commerce, farmaceutyczny.

Nasze usługi French Desk

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin