Aktualności firm stowarzyszonych

Fraikin rozszerza usługi o wynajem autobusów miejskich

<p align="justify">Wynajem autobusów miejskich na terenie całej Polski to nowa usługa firmy Fraikin, europejskiego lidera wśród oferujących wypożyczanie pojazdów ciężarowych i dostawczych. Poszerzenie oferty jest elementem strategii firmy Fraikin na rok 2016. Propozycja skierowana jest do zarządów transportu miejskiego poszczególnych aglomeracji oraz prywatnych przewoźników, którzy zajmują się przewozem pasażerów na zlecenie gmin. </p>

>

Podobnie jak cały park pojazdów w Polsce także i segment autobusów wymaga mocnego odnowienia. Średni wiek autobusów w Polsce oceniany jest na kilkanaście lat, co wpływa na ich wysokie koszty eksploatacji, obniżon? niezawodność realizowanych usług i szkodliwość dla środowiska naturalnego.Jednakże ubiegły rok - 2015 okazał się bardzo korzystny dla rynku autobusowego.W segmencie miejskim i minibusów zanotowano po prawie 700 szt. rejestracji nowych pojazdów.  

Polski rynek autobusowy dojrzewa również do sytuacji, w której miasto czy gmina zapewnia komunikację osobow?, wykorzystuj?c firmy udostępniaj?ce tabor w idealnym stanie technicznym przy optymalnej organizacji po bardzo konkurencyjnych kosztach. To właśnie dlatego Fraikin wychodzi z ofert? usługi najmu autobusów wraz z pełnym serwisem (usługa 360 ?). Po stronie operatora pozostaje jedynie zapewnienie kierowcy i paliwo. W tym miejscu należy wspomnieć, że wychodz?c naprzeciw potrzebom ograniczenia szkodliwych spalin i hałasu, Fraikin jest również gotowe do obsługi autobusów gazowych CNG.  

Bior?c pod uwagę konieczność odmłodzenia parku autobusów można się spodziewać, że rocznie liczba nowo rejestrowanych autobusów w Polsce przekroczy niedługo 2000 sztuk, a tendencja wzrostowa będzie utrzymywała się przez kolejne lata. Rynek będzie oczekiwał nowoczesnej struktury organizacji przewozów pasażerskich.

- Wejście w nowy segment rynku, jakim s? autobusy,   było możliwe dzięki naszemu bogatemu, wieloletniemu doświadczeniu w zarz?dzaniu pojazdami ciężarowymi – mówi Artur Nowicki, Dyrektor Generalny Regionu CEE Fraikin. Fraikin dysponuje bowiem wykwalifikowanym personelem technicznym, zdolnym zapewnić rzeteln? obsługę autobusów miejskich. - Wyróżnia nas profesjonalizm i indywidualne podejście do problemów Klienta – podkreśla Artur Nowicki. Cechy, które pomogły Fraikin zdobyć pozycję lidera na rynku wynajmu pojazdów ciężarowych, daj? nam pewność, że poradzimy sobie również w segmencie transportu miejskiego. Doświadczeni, sprawdzeni współpracownicy, sprawny serwis, szeroka paleta usług świadczonych w ramach oferty–Fraikin ma wszystko, co potrzeba, by osi?gn?ć sukces– dodaje.

Na atrakcyjność oferty Fraikin wpływa fakt, iż zapewnia ona codzienne utrzymanie gotowości technicznej pojazdów. Warto pamiętać, że chociaż układ napędowy autobusu (silnik, skrzynia biegów, osie), zaadoptowany został z typowych pojazdów ciężarowych, to jest on jednak bardziej skomplikowany. Posiada bardziej rozbudowany układ elektryczny, pneumatyczny, klimatyzacji i ogrzewania. Dział Zarz?dzania Flot? Fraikin zapewnia możliwie największ? dbałość o te, kluczowe dla sprawnego funkcjonowania pojazdów układy. W efekcie autobusy nie doznaj? nieplanowanych awarii, co przekłada się na ich blisko stuprocentow? gotowość do realizacji zadań transportowych.  

Ogumienie – w przypadku autobusów miejskich dużo bardziej narażone na uszkodzenia i zużycie – jest pod stał? opiek? zespołu technicznego Fraikin. W autobusach w ramach obsługi codziennej monitoruje on ciśnienie w oponach, sprawdza ich zużycie i dokonuje niezbędnych wymian.

Do zaplecza technicznego należy również pojazd serwisowy, posiadaj?cy na wyposażeniu narzędzia potrzebne do naprawy i uruchomienia pojazdu na drodze, jak również do wymiany koła, w przypadku przebicia.  

Fraikin zapewnia obsługę procedur zwi?zanych z likwidacj? szkód komunikacyjnych. Do Klienta należy wył?cznie zgłoszenie szkody na całodobow? platformę Asisstance i wypełnienie formularzy. To istotne, gdyż pojazdy poruszaj?ce się głównie w centrach dużych miast s? narażone na częste kolizje i wypadki.  

Segment osobowego transportu miejskiego stawia dzisiaj przed operatorami wysokie wymagania. System informacji pasażerskiej obsługuj?cy sieć komunikacyjn? musi zapewnić oczekuj?cym pasażerom aktualne komunikaty o godzinach przyjazdu autobusów. Dane z trasy trafiaj? na bież?co do centrum zarz?dzania, a następnie wyświetlane s? na tablicach informacyjnych. Pasażerowie podróżuj?cy autobusami s? systematycznie powiadamiani o nazwach kolejnych przystanków. Dzięki Wi-Fi mog? korzystać z internetu. Ze względu na bezpieczeństwo w środku i na zewn?trz pojazdów zainstalowany jest monitoring. Fraikin jest bardzo dobrze przygotowane do nadzoru i serwisowania systemów wspomagaj?cych komfort podróży.

***

Fraikin Polska dostarcza sprzęt i usługi firmom i instytucjom, korzystaj?cym z pojazdów użytkowych w codziennej działalności. Usługi te s? części? nowoczesnych rozwi?zań zarz?dzania, które firma oferuje wszystkim użytkownikom pojazdów: od właścicieli jednej ciężarówki do przedsiębiorstw dysponuj?cych całymi flotami. Grupę Fraikin ł?czy wspólna, głęboko zakorzeniona kultura pracy, wynikaj?ca z ponad 70-letniego doświadczenia w zaspokajaniu potrzeb ogromnej rzeszy klientów – firm i instytucji różnej wielkości, działaj?cych na różnych polach i znajduj?cych się na różnych etapach rozwoju. W ramach oferty dostępne s? niemal wszystkie rodzaje nadwozi takie jak furgony zintegrowane i do zabudowy, pojazdy kurtynowe, chłodnie, ciężarówki z opuszczanymi bokami i platform? załadunkow?, samo rozładowcze oraz wiele innych pojazdów specjalistycznych.  

Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie: www.fraikin.pl

  Dodatkowych informacji udziela:

Sandra Szkwarek
Marketing Manager
e-mail: sandra.szkwarek@fraikin.com
tel. (022) 445 01 32, kom.+48 607 409 230

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19