Aktualności firm stowarzyszonych

Firma IDES Consultants Polska nagrodzona w konkursie FlexiLider 2011

<p><span><span>Firma IDES Consultants Polska wieloletni członek PIFS jest jedną z firm, kt&oacute;re zostały wyr&oacute;żnione w konkursie FlexiLider 2011, zorganizowanym przez PKPP Lewiatan. Jego ideą było zebranie najlepszych praktyk flexicurity w Polsce. Nagrody dla najlepszych firm wręczyli Jolanta Fedak, minister Pracy i Polityki Socjalnej, Anna Tomczyk, Gł&oacute;wny Inspektor Pracy oraz Henryk Orfinger, przewodniczący Rady Gł&oacute;wnej PKPP Lewiatan.</span></span></p>

>

Flexicurity to kompleksowe podejście do tworzenia polityki rynku pracy, ł?cz?ce elastyczność umów (daj?c? firmom i pracownikom możliwość sprostania zmianom) z zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa w zakresie możliwości zachowania miejsca pracy b?dź znalezienia w krótkim czasie nowej pracy, a także z zapewnieniem odpowiedniego dochodu w okresie przed jej podjęciem.

„Wyróżnienie w Konkursie FlexiLider 2011 jest wynikiem współpracy Zarz?du i pracowników IDES Consultants Polska. Obie strony maj?c na celu rozwój firmy wdrażaj? rozwi?zania pozwalaj?ce na zwiększanie efektywności pracy, przy jednoczesnym zachowaniu work – life balance. Działania w zakresie rozwoju pracowników, w tym szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, rotacje na stanowiskach pracy, współpraca przy różnych projektach skutecznie rozwija kompetencje pracowników, które przyczyniaj? się do sukcesu firmy. Jednocześnie w myśl idei Flexicurity zapewniaj? bezpieczeństwo zatrudnienia w sytuacjach kryzysu. Natomiast elastyczny czas pracy i praca na zasadach „home office” pozwala pracownikom na pogodzenie aspiracji zawodowych z życiem rodzinnym. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wprowadzaliśmy w życie powyższe rozwi?zania, które wypływały w dużej mierze z inicjatywy pracowników, a które Zarz?d IDES traktuje jako inwestycje długofalow?”
mówi Wirginia Gostomczyk-Urbańska, prezes IDES Consultants Polska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin