Aktualności firm stowarzyszonych

Firma Cushman & Wakefield zdobyła nagrodę w konkursie Investment & Green Building Awards w kategorii Brokera Inwestycyjnego Roku

<p style="text-align: justify;">James Chapman, Partner w Dziale Rynków Kapitałowych w firmie Cushman &amp; Wakefield otrzymał prestiżowy tytuł Brokera Inwestycyjnego Roku podczas siódmej edycji konkursu CEE Investment &amp; Green Building Awards organizowanego przez EuropaProperty.com. Nagrody zostały wręczone firmom i osobowościom, które odnotowały najlepsze wyniki w minionym roku oraz wyróżniono najlepsze transakcje.</p>

>

James jest odpowiedzialny za kierowanie zespołem w całym regionie złożonym z 30 profesjonalistów ds. inwestycji. W ostatnich 12 miesi?cach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadził transakcje o wartości ponad 4 miliardów euro i jest jedynym wiod?cym agentem aktywnie uczestnicz?cym w transakcjach we wszystkich sektorach nieruchomości w wielu regionach EŚW.

CEE Investment & Green Building Awards to uznawane za jedno z najważniejszych i najbardziej wartościowych wydarzeń w branży nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które poświęcone jest rozwijaj?cym się inwestycjom i trwałym możliwościom rozwoju maj?cym miejsce na rynku w tym regionie. Nagrody EuropaProperty w dziedzinie inwestycji i nagród ekologicznych to jedyna ceremonia wręczenia nagród, która uznaje i honoruje doskonałość w sektorze inwestycyjnym w regionie CEE.

Tegoroczna gala CEE Investment & Green Building Awards odbyła się w 26 października w Warszawie w hotelu Intercontinental.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19