FED w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się i wyniosły 1,885, 5-letnie wzrosły do poziomu 2,255 (wzrost o 5pb), a 10-letnie do poziomu 2,705 (wzrost o 6pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu utrzymywał się wzrost stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. W pierwszej części tygodnia wzrostowi stawek IRS sprzyjała również większa podaż obligacji ze strony części inwestorów, którzy sprzedaj?c obligacje zwiększali swoj? płynność przed czwartkow? aukcj? zamiany długu. Na aukcji długu Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadaj?ce w 2017 r. i 2018 r. za 6,6 mld zł sprzedaj?c obligacje o 2-, 5-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności za 6,8 mld zł, przy popycie równym 9,1 mld zł. Aukcja doprowadziła do nieznacznego przejściowego wzrostu stawek IRS.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC, które może sprzyjać wyższej zmienności stawek IRS. Publikacja nowej projekcji ekonomicznej FOMC może w naszej ocenie doprowadzić do ich spadku na długim końcu krzywej. Do wzrostu stawek IRS może przyczynić się natomiast publikacja danych o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w Polsce. Krajowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach oraz dane z amerykańskiego rynku nieruchomości nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na polski rynek długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!