Aktualności firm stowarzyszonych

Fabryka L’Oréal w Polsce w rękach nowej zarządzającej

<p align="justify">L’Oréal ogłosił zmianę na stanowisku dyrektora swojej polskiej fabryki. Została nim mianowana Ewa Urbaniak, która dotychczas zarządzała fabryką L’Oréal w Vorsino w Rosji. Obecna dyrektor fabryki L’Oréal Warsaw Plant Paulina Jurkiewicz pokieruje fabryką w Karlsruhe w Niemczech.</p>

>

Po czterech latach z polsk? fabryk? L’Oréal Warsaw Plant rozstaje się jej dotychczasowa dyrektor, Paulina Jurkiewicz. Jurkiewicz doł?czyła do zespołu L’Oréal Warsaw Plant w 2000 r. W polskiej fabryce przeszła wszystkie szczeble kariery - zaczynała od pracy w dziale logistyki, następnie przeniosła się do działu produkcji, aby w 2014 r. obj?ć stanowisko dyrektora fabryki. Pod jej kierownictwem fabryka przeszła intensywn? rozbudowę i modernizację – podwoiła swoj? powierzchnię, została wyposażona w 15 zaanwansowanych technologicznie linii produkcyjnych oraz nowy magazyn. Pozwoliło to znacz?co zwiększyć moce produkcyjne, a jednocześnie - dzięki optymalizacji procesu produkcji - ograniczyć wpływ na środowisko zgodnie z przyjętymi przez firmę zobowi?zaniami dotycz?cymi zrównoważonego rozwoju. Nowy budynek fabryki otrzymał certyfikat LEED, potwierdzaj?cy spełnianie wysokich standardów w dziedzinie ochrony środowiska. Dziś L’Oréal Warsaw Plant to jedna z czołowych fabryk w Grupie i jednocześnie największa fabryka L'Oréal na świecie pod względem liczby produkowanych jednostek. Wytwarza pełen asortyment szamponów, mleczek do ciała, toników, dezodorantów oraz farb do włosów głównie dla marki Garnier. Rocznie powstaje w niej 380 mln kosmetyków, które s? eksportowane do 33 krajów. - Za każdym sukcesem naszej fabryki stoi codzienna praca 400-osobowego zespołu - silnego, zgranego i zaangażowanego - którym miałam przyjemność kierować przez ostatnie 4 lata.Cieszę się, że mogę przekazać go w ręce mojej doświadczonej i utalentowanej koleżanki - mówi Jurkiewicz.

Od maja 2018 Jurkiewicz kieruje fabryk? L’Oréal w niemieckim Karlsruhe. Na stanowisku dyrektora L’Oréal Warsaw Plant zast?piła j? Ewa Urbaniak, dotychczas zarz?dzaj?ca fabryk? L’Oréal w Vorsino w Rosji. Urbaniak rozpoczynała swoją karierę w polskiej fabryce w 2001 roku, aby po przejściu różnych szczebli w ramach jej struktur w 2007 r. stan?ć na czele działu produkcji. To samo stanowisko piastowała w fabryce w Karlsruhe w Niemczech, do której została następnie oddelegowana. W 2013 r. została dyrektorem fabryki L’Oréal w Izraelu, by po dwóch latach, w 2015 r., obj?ć stanowisko dyrektora fabryki L’Oréal w Vorsino w Rosji. Kolejne lata swojej pracy poświęciła na rozwijanie efektywności operacyjnej i poprawę wydajności fabryki poprzez jej rozbudowę i montaż nowych linii produkcyjnych. Aby realizować produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w fabryce wprowadzono zaawansowane rozwi?zania technologiczne pozwalaj?ce na znaczny odzysk wody czy produkcję energii z odnawialnych źródeł. - Obejmuj?c stanowisko dyrektora polskiej fabryki L’Oréal wracam do miejsca, z którym zwi?zane s? pocz?tki mojej zawodowej kariery i do którego mam szczególny stosunek. Cieszę się, że będę miała szansę pokierować jedn? z największych na świecie fabryk L’Oréali mam nadzieję sprostać temu wyzwaniu - mówi Urbaniak.

Nowym dyrektorem fabryki w Vorsino został Vincent Breucq, pełni?cy w niej dotychczas funkcję Kierownika ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarz?dzania Infrastruktur?.

***

O L'Oréal

Od ponad stu lat działalność Grupy L’Oréal jest zwi?zana z biznesem dotycz?cym piękna. Posiadaj?c niepowtarzalne portfolio składaj?ce się z 34 różnorodnych i uzupełniaj?cych się marek, Grupa osi?gnęła w 2017 roku obroty sięgaj?ce 26.06 miliarda euro i obecnie zatrudnia 82 600 osób na całym świecie. Jako lider na światowym rynku kosmetycznym, L’Oréal jest obecny we wszystkich sieciach dystrybucji: na rynku masowym, w centrach handlowych, aptekach, drogeriach, salonach fryzjerskich, sieciach sklepów wolnocłowych, własnych sklepach firmowych, a także w handlu internetowym. Dział badań i innowacji wraz z grup? 3 885 badaczy i naukowców stanowi podstawę dla strategii L’Oréal: d?żenia do spełnienia wszystkich marzeń o pięknie Klientów w każdym zak?tku świata. Najnowsze zobowi?zanie L’Oréal dotycz?ce zrównoważonego rozwoju do roku 2020 „Sharing Beauty With All” stawia ambitne cele zrównoważonego rozwoju w każdym punkcie łańcucha wartości Grupy. www.loreal.com

Kontakt dla mediów:  

Anna Czaplicka
Grupa On Board Think Kong
+48 728 518 033
aczaplicka@onboard.pl  

Barbara Stępień
Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej
L’Oréal Polska
+48 509 526 026
barbara.stepien@loreal.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP