Aktualności firm stowarzyszonych

Eversheds planuje połączenie z amerykańską kancelarią Sutherland

<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eversheds.com/global/en/index.page?" target="_blank"><strong>Eversheds</strong></a><strong> i </strong><a href="http://www.sutherland.com/" target="_blank"><strong>Sutherland</strong></a><strong> ogłosiły, że prowadzą rozmowy dotyczące połączenia. Firmy mają wspólną wizję w zakresie potrzeby świadczenia usług prawnych na skalę globalną. W wyniku planowanego połączenia powstanie Eversheds Sutherland z 61 biurami w 29 krajach i łącznie ponad 2300 prawnikami. Nowy podmiot nadzorowany będzie przez globalną Radę, w której każda z firm będzie miała równą reprezentację.  </strong></p>

>

Obie firmy uruchomi? teraz wewnętrzne procedury obejmuj?ce m.in. głosowanie wśród partnerów każdej z nich, co ma nast?pić przed końcem 2016 roku. Dalsze komentarze w kwestii poł?czenia udzielane będ? dopiero po zakończeniu tych procedur.  

Krzysztof Wierzbowski, partner zarz?dzaj?cy polskiego biura Eversheds tak komentuje planowane poł?czenie:  

Eversheds ma wypracowan? reputację, jeśli chodzi o międzynarodow? obsługę klientów i nasz? strategiczn? ambicj? jest zapewnienie najwyższej jakości oferowanych usług dla podmiotów potrzebuj?cych doradztwa na całym świecie. Poł?czenie sił z Sutherland zapewni klientom obu firm tak? właśnie globaln? platformę. To bardzo ważny krok w procesie budowania firmy o zasięgu globalnym. Powiedziałbym, że to kolejny milowy krok w rozwoju naszej organizacji.     

Poł?czenie obu firm to również wiele nowych szans i możliwości dla polskiego biura. Ruch ten pozwoli nam poszerzyć bazę klientów oraz umocnić szereg istotnych dla nas praktyk, w których firma Sutherland również się specjalizuje. Będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów planuj?cych wejście na rynek amerykański, transakcje lub prowadz?cych spory z firmami z USA. Myślę, że może to być również istotna informacja dla naszych dotychczasowych amerykańskich klientów, którzy stanowi? znaczn? część naszego portfolio.  

Sutherland jest amerykańsk? kancelari? powstał? w 1924 roku. Posiada sześć biur w USA oraz dwa w Europie. Wiod?cymi praktykami firmy s?: energetyka, prawo korporacyjne, podatki, usługi finansowe, własność intelektualna, postępowania s?dowe i nieruchomości. Sutherland pracuje dla największych globalnych podmiotów, wśród   jej klientów jest ponad połowa przedsiębiorstw sklasyfikowanych w amerykańskim rankingu Fortune 100.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19