Aktualności firm stowarzyszonych

EuroStars III w ofercie BNP Paribas Banku Polska

<p style="text-align: justify;"><strong>BNP Paribas Bank Polska rozpoczął 12 stycznia br. subskrypcję na nowy produkt strukturyzowany, EuroStars III. Jego główną zaletą jest m.in. możliwość osiągnięcia nieograniczonego zysku z inwestycji oraz ochrona na zakończenie 95 proc. wpłaconych środków. </strong></p>

>

EuroStars III to 2,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przygotowany przez TUnŻ Warta S.A. Ochronę zapewnia zastosowana strategia, której celem na koniec okresu ubezpieczenia jest, aby wycena jednostki uczestnictwa nie była niższa niż 95 proc. wyceny pocz?tkowej, a w konsekwencji ochrona na zakończenie 95 proc. wpłaconych środków. Zysk uczestnika produktu zależy od wzrostu indeksu BNP Paribas Fd-Flexible Fund Stars Index, na którym oparty jest ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 zł.

Notowania indeksu BNP Paribas Fd-Flexible Fund Stars Index s? uzależnione od zachowania czterech funduszy absolutnej stopy zwrotu: Carmignac Patrimoine, Standard Life Global Fund, ETHNA-AKTIV E oraz BNY Mellon Global Real Return. Indeks wykorzystuje mechanizm kontroli ryzyka o docelowym poziomie zmienności 5 proc., dostosowuj?c na bież?co swoj? ekspozycję na wymienione fundusze.

EuroStars III to z pewności? ciekawa alternatywa dla tych klientów, którym zależy na inwestowaniu zgromadzonych środków w obecnej sytuacji utrzymuj?cych się niskich stóp procentowych – komentuje Piotr D?browski, dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty dla Klienta Indywidualnego w BNP Paribas Banku Polska. – Na uwagę zasługuje fakt, że EuroStars III jest już trzeci? edycj? produktu, gdzie zysk jest uzależniony od indeksu opartego o wymienione fundusze absolutnej stopy zwrotu. Premia w ramach pierwszej edycji Euro Stars zakończonej pod koniec grudnia 2014 roku wyniosła 20,74 proc., co było najlepszym wynikiem pośród wszystkich zakończonych produktów strukturyzowanych oferowanych przez BNP Paribas w formie ubezpieczenia – dodaje Piotr D?browski.

Środki ulokowane w EuroStars III w okresie od przyst?pienia do zakończenia subskrypcji będ? ulokowane na depozycie, którego oprocentowanie wyniesie 2 proc. w skali roku.

Produkt będzie dystrybuowany we wszystkich oddziałach Banku BNP Paribas w Polsce. Subskrypcja potrwa do 27 lutego br.

***

BNP Paribas Bank Polska SA należy do Grupy BNP Paribas (www.bnpparibas.com), wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o  międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas zatrudnia blisko 185 tys. osób w 75 krajach, w tym 142 tys. osób w Europie. Grupa prowadzi działalność w  trzech kluczowych obszarach: Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna i  Inwestycyjna oraz usługi zarz?dzania aktywami i maj?tkiem (Investment Solutions). W Europie Grupa prowadzi działalność na 4 rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Obszar bankowości detalicznej rozwija się dynamicznie w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej oraz w zachodniej części USA. W obszarach Bankowości Korporacyjnej i  Inwestycyjnej oraz Investment Solutions, Grupa BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, posiada siln? pozycję w Ameryce Północnej i  Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w regionie Azji i Pacyfiku.

BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP