Analizy i badania

Eskalacja wojny handlowej negatywna dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3237 (osłabienie złotego o 0,9%).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku złoty tracił na wartości. W kierunku jego osłabienia oddziaływało obniżenie apetytu na ryzyko zwi?zane z dalszym nasilaniem się działań protekcjonistycznych w światowym handlu. Opublikowane w zeszłym tygodniu liczne dane z krajowej gospodarki miały ograniczony wpływ na kursu polskiej waluty. W pi?tek doszło do przejściowego umocnienia złotego w reakcji na publikację lepszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro.

Z uwagi na naturę ubiegłotygodniowego osłabienia polskiej waluty, które było przede wszystkim skutkiem wzrostu światowej awersji do ryzyka, złoty tracił również względem innych głównych walut. W efekcie w ubiegłym tygodniu polska waluta osłabiła się względem franka szwajcarskiego (o 1,5%), dolara amerykańskiego (o 0,4%) oraz funta brytyjskiego (o 0,4%).

W tym tygodniu z uwagi na stosunkowo ubogi kalendarz makroekonomiczny kurs złotego w znacznym stopniu kształtowany będzie przez nastroje na światowym rynku. W naszej ocenie będ? one pod wpływem ubiegłotygodniowej wypowiedzi D. Trumpa, w której zagroził wprowadzeniem podwyższonych ceł na unijny eksport samochodów do USA. W efekcie na pocz?tku tego tygodnia możemy oczekiwać dalszego wzrostu awersji do ryzyka, a w konsekwencji kontynuacji osłabienia złotego. Istotna dla kursu polskiej waluty może być zaplanowana na czwartek publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. W przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mog? przyczynić się do lekkiego umocnienia złotego. Dane z USA (finalny szacunek PKB, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board, wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan) będ? miały naszym ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin