COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Epidemia koronawirusa uderza w światową gospodarkę

Ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię COVID-19 prognozujemy, że w II kw. br. polski PKB spadnie o 0,5% r/r wobec wzrostu o 2,0% w I kw. Zakładamy, że epidemia COVID-19 zacznie wygasać na przełomie II i III kw. W konsekwencji w III kw. br. dynamika PKB wzrośnie do 1,3%, a w IV kw. zwiększy się do 1,7%. W całym 2020 r. tempo wzrostu PKB obniży się do 1,2% wobec 4,1% w 2019 r., podczas gdy w 2021 r. zwiększy się do 2,7%. Oszacowanie wpływu epidemii koronawirusa na warunki gospodarcze obarczona jest dużą niepewnością (por. MAKROmapa z 16.03.2020). Dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce związane z utrudnieniami w transporcie międzynarodowym (efekt przywrócenia granic) oraz możliwością zamknięcia szkół na okres dłuższy niż miesiąc.

Obserwowane obecnie załamanie cen ropy naftowej utrzyma się naszym zdaniem co najmniej do połowy br. Będzie to istotny czynnik antyinflacyjny w polskiej gospodarce. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą dynamika cen żywności w I kw. br. osiągnie swoje maksimum lokalne i w kolejnych kwartałach będzie kształtowała się w wyraźnym trendzie spadkowym. Nadal uważamy, że w II poł. 2020 r. dojdzie do obniżenia inflacji bazowej w warunkach obniżającej się dynamiki PKB. W konsekwencji prognozujemy, że inflacja zwiększy się w 2020 r. do 3,4% r/r wobec 2,3% w 2019 r., a w 2020 r. obniży się do 1,9%.

Wstrząs związany z COVID-19 przyczyni się do pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Trudna sytuacja finansowa firm będzie oddziaływała w kierunku wolniejszego wzrostu wynagrodzeń, spadku zatrudnienia i zwiększenia stopy bezrobocia. Prognozujemy, że stopa bezrobocia na koniec 2020 r. zwiększy się do 5,5% wobec 5,2% na koniec 2019 r., a na koniec 2021 r. wzrośnie do 5,7%. Z kolei tempo wzrostu wynagrodzeń obniży się w 2020 r. do 7,0% r/r wobec 7,2% w 2019 r., a w 2021 r. spadnie do 5,8%.

W warunkach rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19 główne banki centralne na świecie rozluźniły politykę pieniężną. Na taki krok zdecydowała się również RPP obniżając stopy procentowe o 50pb do 1,00%. Ze względu na spowolnienie krajowego wzrostu gospodarczego, złagodzenie polityki pieniężnej przez RPP i utrzymującą się światową awersję do ryzyka prognozujemy, że kurs EURPLN wzrośnie do 4,36 na koniec II kw. Następnie, wraz z oczekiwanym przez nas lekkim przyspieszeniem wzrostu gospodarczego kurs złotego będzie się umacniał z zasięgiem 4,25 względem euro na koniec 2021 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19