Elektromobilność we Francji

<p align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: small;"><strong>Francuska Ustawa o transformacji energetycznej (z 2015 r.) zakłada zwiększenie udziału energii odnawialnej oraz zrównoważonej mobilności. Transport jest dla rządu francuskiego sektorem priorytetowym, gdyż jest odpowiedzialny za emisję 1/3 wszystkich gazów cieplarnianych.</strong></span></p>

>

- Francja z pewności? należy do grona europejskich liderów w zakresie elektromobilności. W 2017 roku przekroczono pułap 100 000 zarejestrowanych pojazdów elektrycznych, a to dopiero pocz?tek. Rz?d zakłada bowiem, że do 2030 roku po drogach Francji poruszać się będzie ponad 4 mln aut z napędem elektrycznym, do 2028 roku obniżony zostanie o blisko 30% poziom emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do roku 2013), a od 2040 roku nie będzie można kupić już samochodu napędzanego benzyn? lub olejem napędowym - mówi Joanna Jaroch-Pszeniczna, Wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.  

Francja wprowadziła interesuj?cy mechanizm maj?cy na celu rozwój elektromobilności. Nabywcy nowych samochodów elektrycznych emituj?cych najmniej CO2, otrzymuj? dofinansowanie sięgaj?ce nawet 6000 euro. Pieni?dze te nie stanowi? dodatkowych obci?żeń dla budżetu państwa, ponieważ pochodz? z tzw. „kar ekologicznych” nakładanych na właścicieli samochodów najbardziej zanieczyszczaj?cych środowisko.  

- Z roku na rok obserwujemy zaostrzenie wysokości tych kar, w przypadku pojazdów emituj?cych 134 g CO2/km kara została zwiększona z 173 euro w 2017 r. do 540 euro w 2018 r. Warto podkreślić, że obecnie obowi?zuj?ca średnia norma to 130 g CO2/km. Według nowych norm Unii Europejskiej w 2021 r. średnia emisja CO2 nowych samochodów ma wynosić nie więcej niż 95 g/km. Dodatkowo we Francji w przypadku aut o napędzie elektrycznym właściciele mog? liczyć na darmow? rejestrację pojazdu, czy ulgi podatkowe w przypadku firm – dodaje Joanna Jaroch-Pszeniczna.  

W 2018 roku został zniesiony bonus za zakup samochodów hybrydowych (emituj?cych 21 - 60 g CO2/km). Wprowadzona została natomiast premia za wymianę z diesla/benzyny, która wynosi 1000 euro. W uzupełnieniu do bonusu, premia ta będzie obowi?zywać w przypadku oddania na złom pojazdu benzynowego sprzed 1997 r. lub diesla sprzed 2001 r.  

- Kolejnym pomysłem rz?du maj?cym przyspieszyć rozwój elektromobilności jest coraz więcej obostrzeń ze strony miast dotycz?cych wjazdu pojazdów do centrum. Coraz częściej samochody musz? posiadać tzw. Certyfikaty czystego powietrza, potwierdzaj?ce poziom emisji CO2. Samochody elektryczne mog? nie tylko bez przeszkód jeździć po terenie całego miasta, ale również poruszać się w dniach, gdy ze względu na zanieczyszczenie powietrza wjazd do miasta jest ograniczony. Na ten moment wydano we Francji ponad 11,2 mln takich certyfikatów. Warto również przypomnieć zapowiedzi rz?du, który chce zrównania ceny benzyny i oleju napędowego do roku 2021, by w ten sposób zachęcić kierowców do rezygnacji z pojazdów i technologii najbardziej zanieczyszczaj?cych powietrze – podsumowuje Joanna Jaroch-Pszeniczna.  

Według ankiety Ipsos 35% konsumentów jest gotowych kupić samochód elektryczny, opinia publiczna jest więc coraz bardziej przychylna tej technologii.  

Międzynarodowe doświadczenia i plany dotycz?ce elektromobilności zostan? szczegółowo omówione 27 i 28 listopada w Sosnowcu, podczas International Automotive Business Meeting.  

Rejestracja: www.iabmevent.com  

Organizatorzy: Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Miasto Sosnowiec, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE)  

Współorganizatorzy: Miasto D?browa Górnicza, Klaster "Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, Japan External Trade Organization (JETRO), Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Advantage Austria  

Honorowy Patronat: Ambasada Włoch w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii  

Partner główny: Bitron Poland

Platinum partner: During Polska, BCUBE

Golden partner: FCA Poland, Brembo Poland, Marcegaglia Poland, KPMG Advisory, LANZI, Civis Polska, Plas. co. tech Poland, PL Europainting, Omron Electronics, Alba&N. , Pol-Technology, Bank Pekao, PartnersPol Group Polska, Algo System, MAPRO Polska, Algo System S.a.s. - Ambrosio SRL  

Partnerzy medialni: Rzeczpospolita, Interia, eGospodarka, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Forum Elektromobilności, Menadżer Floty, Eurologistics, Flota, Nowoczesny Warsztat, Logistyka Produkcji, QBusiness.pl, Warsztat.pl, log24.pl, Gazzetta Italia, staleo.pl, logistyczny.com, Top Logistyk  

Kontakt dla mediów:

INFINITY Pr&MarComm
Aleksandra G?sowska, E: ola(@)agencja-infinity.pl T: 793 410 008
Edyta Tęcza, E: edyta(@)agencja-infinity.pl T: 781 453 985‬

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!