Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Eksperci CCIFP spotykają się z lokalnym biznesem w Łodzi i Białymstoku

<p style="text-align: justify;">10 grudnia w Łodzi oraz 11 grudnia w Białymstoku odbędą się spotkania z ekspertami Centrum Rozwoju Biznesu Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), na których lokalni przedsiębiorcy będą mogli poznać kluczowe aspekty eksportu do Francji.</p>

>

W trakcie spotkania firmy zainteresowane nawi?zaniem lub rozwinięciem współpracy z partnerami na rynku francuskim będ? miały okazję poznać kluczowe informacje na temat samego rynku, jak i uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, czy eksportu do Francji. Nie zabraknie również kilku cennych informacji na temat kultury biznesowej i zwyczajów, na które warto zwrócić uwagę przy nawi?zywaniu relacji handlowych z Francuzami.

Spotkanie w Łodzi  organizowane jest w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast w Białymstoku organizatorem jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Udział w obu seminariach jest bezpłatny.

Więcej informacji:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin