Aktualności firm stowarzyszonych

Eiffage Polska Budownictwo z kontraktem na budowę kolejnych dwóch etapów Browarów Warszawskich

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Firma Eiffage Polska Budownictwo (EPB) podpisała umowę na generalne wykonanie zespołu 5 połączonych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych z częścią usługową. Stanowią one etap D i F sztandarowej inwestycji spółki Echo Investment na warszawskiej Woli – Browarów Warszawskich.</strong></span></span></p>

>

W ramach obecnej umowy, EPB wybuduje ł?cznie 451 mieszkań wraz z lokalami usługowymi w części parterowej, w budynkach o zróżnicowanej wysokości od 6 do 18 kondygnacji nadziemnych. Najwyższy budynek – 18-piętrowy wysokościowiec – będzie miał ponad 62 metry wysokości. Wszystkie budynki poł?czone s? jednym wspólnym dwupoziomowym garażem, znajduj?cym się w podziemiu (częściowo pod dziedzińcem), z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów. Miejsca postojowe dla rowerów przewidziane s? także w zadaszonych przejściach bramnych, pod czterema ł?cznikami. Całkowita powierzchnia budynków wzniesionych w tych dwóch etapach wyniesie ok. 30 000 m ?, a powierzchnia użytkowa mieszkań – 19  000 m2.

W nowych budynkach elementem przyci?gaj?cym wzrok będzie oryginalna elewacja, starannie wkomponowana w otoczenie. Tworzyć j? będzie poł?czenie ekranów z  jasnoszarej murowanej cegły, mocowanych bezpośrednio do betonowego gzymsu. Od strony technicznej, jej wykonanie również będzie nietypowe – samo murowanie zajmie ponad rok, ponad dwa razy dłużej niż przy zastosowaniu najpopularniejszych obecnie technologii.

– „Typowe wykończenie elewacji trwa o wiele krócej, bo w większości budynków najczęściej stosowane s? mniej pracochłonne panele dekoracyjne, okładziny kamienne lub wybierany jest bezspoinowy system ociepleń.” – powiedział Paweł Paś, Kierownik Projektuw Eiffage Polska Budownictwo. „W tym przypadku istotna jest dbałość o jakość wykonania prac murowych przy tworzeniu elewacji, w szczególności przewi?zań cegieł i ich poł?czeń (fug) oraz detali wykonania gzymsów betonowych, widocznych na elewacji budynku. Najbardziej pracochłonne będzie wykonanie elewacji budynku 18-piętrowego. W tym samym czasie wewn?trz pozostałych budynków będ? już trwały prace wykończeniowe.”

Poza elewacj?, w wysokim standardzie wykonana zostanie także stolarka okienna i  drzwiowa. Okna zostan? wpasowane w gotow? elewację a nie jak zazwyczaj osadzone bezpośrednio w murze. Podobnie będzie z drzwiami wewnętrznymi, które zostan? zwieńczone portalami. EPB wykona także hole wejściowe w każdym budynku z użyciem najwyższej jakości materiałów.

Browary Warszawskie to teren między ulicami Grzybowsk?, Wroni?, Chłodn? i  Krochmaln?, który Echo Investment na nowo wkomponuje w tkankę miejsk?. Powstaje tu nowy, otwarty dla wszystkich miejski kwartał, tworzony przez budynki mieszkalne, biurowce oraz place publiczne, miejsca odpoczynku i rekreacji, kawiarnie, restauracje i sklepy. Zaletami tego miejsca jest położenie w pobliżu centrum Warszawy i  dostępność rozwiniętej komunikacji miejskiej, w tym bliskość stacji metra.

Umowa na generalne wykonawstwo etapu D i F jest już drug? umow? podpisan? przez Eiffage Polska Budownictwo przy okazji realizacji tej jednej z najciekawszych w  Warszawie w ostatnich latach inwestycji deweloperskich. W październiku 2017 roku EPB rozpoczęła realizację etapu B i C kompleksu Browary Warszawskie, po przeciwnej stronie ulicy Krochmalnej. Zakończenie prac konstrukcyjnych zwi?zanych z tymi budynkami planowane jest na 2019 r., a zakończenie realizacji nast?pi w 2020  r.

Apartamenty przy Bramie (Browary Warszawskie, etap D i F) w liczbach:

 • Adres inwestycji: ul. Wronia róg Krochmalnej, Warszawa
 • Kubatura brutto: 139 907 m3
 • Powierzchnia zabudowy: 3  052 m2
 • Powierzchnia całkowita budynków: 30  010 m ?
 • Powierzchnia całkowita części podziemnej: 9 620 m ?
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 19 000 m2
 • Liczba kondygnacji podziemnych: 2
 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 6, 7, 8, 9 i 18
 • Liczba mieszkań: 451
 • Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo
 • Inwestor: Echo Investment
 • Autor projektu architektonicznego: JEMS Architekci
 • Planowana data zakończenia: 2020 r.

Więcej informacji o Browarach Warszawskich: http://bw-echo.com.pl/

***

Eiffage Polska Budownictwo (EPB) należy do Grupy Eiffage – jednej z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Jest działaj?cym w Polsce od 30 lat generalnym wykonawc? usług budowlanych, wyspecjalizowanym w kompleksowym budownictwie obiektów kubaturowych: biurowych, handlowych, hotelowych, mieszkaniowych, przemysłowych i sportowych. Firma posiada szerokie doświadczenie w budowie wymagaj?cych, nowatorskich i trudnych technologicznie obiektów. Do najważniejszych spośród kilkuset realizacji EPB należ?: POSNANIA – największy obiekt handlowy w zachodniej Polsce, zdobywca certyfikatu Breeam International New Construction, wielofunkcyjny obiekt OVO we Wrocławiu, kompleks hotelowo-apartamentowy w  Zakopanem, budynki biurowe Brema w Katowicach i Enterprise Park w Krakowie, obiekt produkcyjny dla Grupy Azoty w Tarnowie oraz konstrukcje młynów węglowych Elektrowni Jaworzno, osiedla mieszkaniowe: „Zajezdnia” i „Botanika” w Poznaniu, „Mennica Residence”, „Żoliborz Artystyczny” i  „Studio Mokotów” w Warszawie.

Biuro prasowe Eiffage w Polsce:

Barbara Czerniawska
E: media@eiffage.pl
T: +48 604 16 16 06

Joanna Cendrowska
Rzecznik prasowy Eiffage w Polsce
E: joanna.cendrowska@eiffage.com
T.: +48 22 566 48 00

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Spotkanie Komitetu Podatki w CCIFP

Grupa robocza WHT działająca w ramach Komitetu Podatki spotkała się, aby porozmawiać o wyzwaniach związanych z wdrażaniem nowelizacji podatku u...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin