Analizy i badania

EFL: powakacyjne nastroje najlepsze w firmach produkcyjnych i HoReCa

<p style="text-align: justify;">Przedstawiciele firm produkcyjnych i HoReCa w III kwartale br. najlepiej ocenili swoją sytuację spośród badanych sześciu sektorów. Ich odczyty „Barometru EFL” wyniosły odpowiednio 62,6 pkt. (-6,4 pkt. k/k) dla sektora produkcyjnego oraz 62,2 pkt. (+3,7 pkt. k/k) dla hoteli i restauracji. W przypadku produkcji dobre oceny wynikają przede wszystkim z optymistycznych prognoz dotyczących sprzedaży – aż 40% zapytanych liczy na wzrost zamówień. Natomiast 41% przedstawicieli HoReCa zamierza więcej inwestować.</p>

>

- Z branżowego obrazu, jaki wyłania się z „Barometru EFL” za III kwartał br., wyraźnie widać, że obecnie największymi optymistami s? zarz?dzaj?cy firmami produkcyjnymi oraz hotelami i restauracjami. Co więcej, ich indeksy s? wyższe niż główny odczyt Barometru, który w tym kwartale nie przekroczył 60 punktów. Sk?d tak dobre wyniki? W przypadku HoReCA jest to z pewności? zwi?zane z sezonem wakacyjno-urlopowym, w którym tradycyjnie branża ta notuje największe wzrosty. Produkcja natomiast w naszym kraju już dawno nie była w tak dobrej kondycji, co potwierdzaj? ostatnie dane GUS. Od stycznia do sierpnia br. produkcja sprzedana przemysłu była o ponad 6% wyższa niż w  analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast produkcja budowlano-montażowa była aż o 12,5% wyższa niż przed rokiem –  mówi  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Produkcja drugi kwartał z rzędu z najlepszym odczytem

Odczyt „Barometru EFL” dla produkcji w III kwartale br. wyniósł 62,6 pkt. i był najwyższy spośród badanych sześciu sektorów (budownictwo, handel, HoReCa, produkcja, transport, usługi). Wynik jest niższy niż w poprzednim kwartale (-6,4 pkt), ale już wyższy niż w III kwartale 2016 roku (+4,9 pkt.). Potwierdza to przypuszczenie z poprzedniego kwartału – rekordowego dla firm produkcyjnych – że przedsiębiorcy licz? na zdecydowanie lepszy rok niż poprzedni. Warto także zwrócić uwagę, że wartość subindeksu jest wyższa (+3,3 pkt.) od głównego wskaźnika dla całego rynku MŚP w Polsce.

Tak optymistyczne nastroje zarz?dzaj?cych przedsiębiorstwami produkcyjnymi to pochodna pozytywnych prognoz w kilku obszarach. Po pierwsze, sprzedaży. 4 na 10 zapytanych firm liczy na większe zamówienia na ich usługi i produkty – to lepszy wynik niż kwartał wcześniej (35%). Za planowanym wzrostem sprzedaży idzie najlepiej oceniana wśród badanych sektorów płynność finansowa. W III kwartale br. 30% przedsiębiorców produkcyjnych spodziewa się jej poprawy. O lepszej kondycji produkcji świadczyć może także to, że co trzecia firma planuje więcej inwestować (35,6%).

Firmy produkcyjne najczęściej swoje inwestycje finansuj? (bior?c pod uwagę tylko zewnętrzne narzędzia finansowania) kredytem bankowym (61%) oraz leasingiem (48%). Co ciekawe, już co pi?ta firma korzysta z ubezpieczenia maj?tku firmy.

Hotele i restauracje z największym inwestycyjnym optymizmem w tym roku

W III kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla HoReCa wyniósł 62,2 pkt. Jest to jedyny sektor, który w porównaniu do poprzedniego kwartału odnotował wzrost wskaźnika (+3,7 pkt.). Co więcej, ten odczyt dla hoteli i restauracji jest drugim najwyższym wskaźnikiem w historii badania – w II kwartale 2016 roku wyniósł rekordowe 62,8 pkt. Tak optymistyczne nastroje wynikaj? głównie z pozytywnych prognoz dotycz?cych inwestycji i sprzedaży. Po pierwsze, aż 41% hoteli i restauracji spodziewa się więcej inwestować. Odsetek inwestycyjnych optymistów jest aż o 7,8 p.p. wyższy niż kwartał wcześniej. Co więcej, co trzeci przedstawiciel HoReCa sygnalizuje wzrost zamówień.

Przygl?daj?c się zewnętrznym instrumentom finansowym, po jakie najczęściej sięgaj? zarz?dzaj?cy hotelami lub restauracjami, na pierwszym miejscu znajduje się kredyt (58,8%). Jednak również więcej niż połowa przedsiębiorców (51,3%) finansuje swoje inwestycje leasingiem. Po 12,5% firm decyduje się na faktoring lub ubezpieczenie maj?tku.

MŚP pozostaj? w dobrych nastrojach

Po najwyższym w historii wyniku dla II kwartału br. na poziomie 63 pkt., główny odczyt „Barometru EFL” za III kwartał 2017 roku wyniósł 59,3 pkt. Warto jednak podkreślić, że wartość wskaźnika jest wyższa nie tylko niż w III kwartale ubiegłego roku (56,6 pkt.), ale w porównaniu do wszystkich pomiarów z 2016 roku. To oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pomimo odrobinę gorszych prognoz, widz? szanse na rozwój w najbliższych miesi?cach

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 290 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Spotkanie Komitetu Podatki w CCIFP

Grupa robocza WHT działająca w ramach Komitetu Podatki spotkała się, aby porozmawiać o wyzwaniach związanych z wdrażaniem nowelizacji podatku u...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin