Aktualności firm stowarzyszonych

EFL leasingodawcą o wysokiej reputacji

<p style="text-align: justify;">Klienci po raz piąty przyznali EFL tytuł Firmy Wysokiej Reputacji. W ogólnopolskim badaniu Premium Brand zostały wyróżnione marki, które według respondentów są najbardziej wiarygodne i cieszą się najwyższą reputacją. EFL jest jedyną firmą leasingową w Polsce, która otrzymała takie wyróżnienie.</p>

>

- EFL przyst?pił do badania po raz pi?ty i po raz pi?ty znalazł się w gronie laureatów. To duże wyróżnienie, tym bardziej, że przyznaj? je sami klienci. Jednak chciałbym podkreślić, że EFL Firmę Wysokiej Reputacji buduje od momentu powstania. Od ponad 27 lat konsekwentnie pracujemy nad popraw? jakości obsługi klienta, modyfikujemy ofertę i wprowadzamy nowe rozwi?zania. Dzięki synergii w ramach Grupy EFL, udzielamy klientom kompleksowe finansowanie obejmuj?ce nie tylko leasing, ale też pożyczkę, faktoring, ubezpieczenia i cały pakiet usług dodatkowych. W efekcie, na swojego partnera w biznesie wybrało nas ponad 300 tys. klientów. Dziękujemy i liczymy na dalsz? współpracę  – powiedział,  Radosław Woźniak, wiceprezes EFL S.A.

EFL jest jedn? z pierwszych i największych firm leasingowych w Polsce. W 2017 roku spółka leasingiem i pożyczk? sfinansowała aktywa o ł?cznej rekordowej wartości 5,5 mld zł. Firma jest numerem jeden w finansowaniu maszyn budowlanych. Co więcej, swoj? ofert? odpowiada na aktualne potrzeby przedsiębiorców zwi?zane z elektromobilności? i w zwi?zku z tym jest liderem leasingu samochodów Tesli na polskim rynku.

Badanie reputacji Premium Brand jest realizowane nieprzerwanie od 2006 roku przez Fundację na rzecz reputacji marki "Premium Brand". Analizie poddanych jest 5 obszarów, które w największym stopniu decyduj? o reputacji. S? to: zaufanie do marki, referencje, czyli skłonność polecania marki innym, atmosfera medialna wokół marki, społeczne zaangażowanie / CSR oraz postrzeganie marki lub firmy jako pracodawcy. Za opracowanie wyników i przygotowanie raportów odpowiedzialny jest Dom Badawczy Maison. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2018 roku na ogólnopolskiej próbie konsumentów licz?cej minimum 10 tys. osób, dobranej z panelu Ariadna metod? CAWI. Tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand jest przyznawany wył?cznie wtedy, gdy wskaźnik reputacji wynosi minimum 60 punktów.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 300 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19