Analizy i badania

EBC może zwiększyć zmienność kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2542 (umocnienie złotego o 0,1%).</p>

>

W ubiegłym tygodniu najistotniejszym wydarzeniem dla złotego był silny wzrost światowej awersji do ryzyka we wtorek, po tym jak Korea Północna wystrzeliła rakietę, która przeleciała nad terytorium Japonii. W odpowiedzi na ten incydent prezydent USA D. Trump ogłosił, że wszystkie opcje reakcji wobec Korei Północnej s? brane pod uwagę. W efekcie we wtorek po południu kurs EURPLN osi?gn?ł swoje tygodniowe maksimum chwilowo przekraczaj?c poziom 4,27. W dalszej części tygodnia polska waluta odrabiała straty wspierana przez stopniowy spadek awersji do ryzyka odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX. Przejściowo pozytywne dla złotego był również pi?tkowe, wyraźnie słabsze od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W ubiegłym tygodniu złoty tracił natomiast względem brytyjskiego funta, co było skutkiem spadku kursu EURGBP. Wynikał on z korekty, która nast?piła w środę po osi?gnieciu przez kurs funta względem euro najniższego poziomu od października 2016 r.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Uważamy, że podczas konferencji po posiedzeniu możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? kursu polskiej waluty. Przewidziana na pi?tek publikacja danych o chińskim bilansie handlowym, a także zaplanowane na środę posiedzenie RPP będ? w naszej ocenie neutralne dla złotego. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona zapewne po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dachser pomaga w walce z COVID-19

DACHSER Air & Sea Logistics przetransportował 3,25 miliona maseczek ochronnych z Meksyku do Niemiec. Następnie DACHSER Road Logistics dostarczył je do...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP