Aktualności firm stowarzyszonych

Dziesiąta edycja konkursu na stypendia L'Oreal

<p><span><span>1 maja rozpoczęła się kolejna, dziesiąta edycja konkursu na stypendia L&rsquo;Or&eacute;al Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Og&oacute;lnopolskie jury, pod przewodnictwem profesor Ewy Łojkowskiej wyłoni, spośr&oacute;d nadesłanych kandydatur trzy doktorantki oraz 2 habilitantki, kt&oacute;re otrzymają, w 2011 roku odpowiednio 25.000 oraz 30.000 zł. Termin nadsyłania aplikacji 1 maja &ndash; 31 lipca br. Regulamin, formularze, skład jury, historia konkursu na </span></span><a href="http://www.lorealdlakobietinauki.pl"><span><span>www.lorealdlakobietinauki.pl</span></span></a>.</p>

>

Polska filia Grupy L’Oréal przyznaje stypendia naukowe od 10 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wst?pienia na drogę nauki. Stypendystki podejmuj? wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m.in. medycyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osi?gnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzaj?cych do rozwoju nauki. Na liście stypendystek L’Oréal Polska/UNESCO jest już czterdzieści pięć kobiet. Prowadz? one badania w Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Warunkiem przyst?pienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych krajów. Obecnie prowadzi go już kilkadziesi?t filii Grupy L’Oréal. Uhonorował on, w sumie, 668 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L’Oréal-UNESCO tworz? międzynarodow? wspólnotę talentów, będ?c doskonałym i niepodważalnym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP