Dynamika produkcji przemysłowej w Polsce zwiększyła się w marcu do 8,8% r/r wobec 4,9% w lutym, kształtując się na najwyższym poziomie od lutego 2011 r.

<p style="text-align: justify;">Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy lutym a marcem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych. Czynnikiem dynamizującym produkcję w przemyśle było również ustąpienie negatywnego wpływu strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, który miał miejsce w pierwszych dwóch tygodniach lutego br. (por. MAKROpuls z 20.04.2015).</p>

>

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w marcu o 2,9% r/r wobec spadku o 0,3% r/r w lutym. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa wzrosła w ujęciu miesięcznym o 0,6% wobec 3,8% w lutym, co wskazuje na umiarkowany wzrost aktywności w branży budowlanej. W I kw. 2015 r. dynamika produkcji przemysłowej zwiększyła się do 5,3% wobec 3,4% w IV kw. 2014 r., a produkcji budowlano-montażowej do 3,5% wobec 0,8%. Dane stanowi? zatem wsparcie dla naszej zrewidowanej w górę prognozy dynamiki tempa wzrostu PKB w I kw. (3,4 % r/r wobec 3,3% w IV kw. 2014 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19