Dynamiczny rozwój działu wycen nieruchomości w agencji BNP Paribas Real Estate Poland

<p style="text-align: justify;"><strong>W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku oraz stale zwiększający się portfel klientów, do zespołu wycen nieruchomości w BNP Paribas Real Estate Poland dołączyło czterech doświadczonych rzeczoznawców majątkowych z uprawnieniami.</strong></p>

>

W ostatnich miesi?cach dział wycen powiększył się o specjalistów, którzy już udowodnili swoje kompetencje na rynku. Do zespołu doł?czyli rzeczoznawcy maj?tkowi: Michał Czajkowski (7 lat doświadczenia), Weronika Niegowska (7 lat doświadczenia), Irmina Szyszko (6 lat doświadczenia) oraz praktykant Grzegorz Laskowski (2 lata doświadczenia). Na pozycję Starszego Rzeczoznawcy awansował Grzegorz Wysocki (9 lat doświadczenia).

Ubiegły rok zakończyliśmy z dużym sukcesem osi?gaj?c wynik finansowy powyżej przewidywań. W 2014 r. wycenilismy około 400 nieruchomości o ł?cznej wartości ponad 3,5 miliarda Euro. Ta wzrostowa tendencja utrzymuj?c się w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, spowodowała konieczność znaczenego powiększenia zespołu wycen.” – komentuje Izabela Mucha, Dyrektor Działu Wycen na Europę Środkowo-Wschodni?, BNP Paribas Real Estate Poland.

***

O Dziale Wycen

Dział wycen BNP Paribas Real Estate Poland świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości komercyjnych (biurowych, przemysłowych, handlowo – usługowych, hotelowych) oraz gruntów inwestycyjnych na terenie Polski i innych państw Europy Środkowo–Wschodniej. Z usług działu korzystaj? m.in. banki, fundusze inwestycyjne, deweloperzy, klienci indywidualni i instytucjonalni. Przygotowujemy wyceny zgodne z polskimi oraz międzynarodowymi standardami wyceny (m.in. PKZW, RICS, IVS, HypZert). Wyceny przygotowywane s? na potrzeby transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości, monitorowania bież?cej działalności, podejmowania decyzji strategicznych, zabezpieczenia zobowi?zań kredytowych oraz do celów księgowych, prawnych czy też podatkowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!