Aktualności firm stowarzyszonych

Dwóch nowych partnerów w zespole TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie.

<p style="text-align: justify;"><strong>Od 1 lutego 2014 do grona partnerów Kancelarii TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie dołączyli mecenas Krystian Stanasiuk będący ekspertem w dziedzinie prawa pracy i mecenas Sylwester Żydowicz, ekspert w dziedzinie prawa nieruchomości. </strong></p>

>

Mecenas Krystian Stanasiuk zwi?zany jest z kancelari? od 2007 roku. Posiada bogat? praktykę w obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Zakres jego praktyki obejmuje przede wszystkim prowadzenie kompleksowych projektów z dziedziny prawa pracy, w tym także   opiniowanie i tworzenie projektów indywidualnych oraz zbiorowych dokumentów pracowniczych, przeprowadzanie zwolnień   grupowych i indywidualnych oraz prowadzenie procesów przed s?dami pracy. Ponadto mecenas Stanasiuk posiada bogate doświadczenie w legalizacji pobytu i zatrudnienia zarówno zagranicznej kadry zarz?dzaj?cej jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych przy dużych projektach budowlano-inwestycyjnych.

Jest radc? prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr prawa) oraz Uniwersytetu Drezdeńskiego (LL.M.). Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego przy UAM w Poznaniu, jest także byłym stypendyst? programu Sokrates-Erasmus na Uniwersytecie Poczdamskim. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

Mecenas Sylwester Żydowicz w kancelarii TaylorWessing e|n|w|c odpowiada za praktykę prawa nieruchomości. Zakres jego specjalizacji obejmuje przede wszystkim doradztwo i reprezentowanie przedsiębiorców działaj?cych w branży nieruchomościowej, w tym przede wszystkim deweloperów w sprawach zwi?zanych z ich bież?c? działalności? na różnych etapach postępowania administracyjnego oraz s?dowego. Praktyka nieruchomościowa mecenasa Żydowicza koncentruje się również na sporz?dzaniu, opiniowaniu, a także negocjowaniu wielkopowierzchniowych umów najmu i podnajmu, dla centrów logistycznych, powierzchni magazynowych, biurowych oraz przemysłowych.

Mecenas Żydowicz posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów instytucjonalnych w licznych transakcjach zwi?zanych z nabywaniem, sprzedaż? oraz finansowaniem nieruchomości. Prowadził i nadzorował szereg projektów due diligence, zarówno od strony prawa nieruchomości, prawa zagospodarowania przestrzennego jak i prawa spółek handlowych.

Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Ukończył także Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Cambridge.

„Powiększenie grona partnerów warszawskiego biura TaylorWessing e|n|w|c to kolejny krok konsekwentnego rozwoju kancelarii w Polsce. Jest mi niezwykle miło powitać w gronie partnerów dwóch wybitnych prawników, ekspertów w swoich dziedzinach” – dodaje Dr Ewelina Stobiecka, partner zarz?dzaj?cy w kancelarii TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie.    

Kontakt dla mediów:
Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa
Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail: ola(@)agencja-infinity.pl

O Taylor Wessing:
Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? prawn? oferuj?c? doradztwo prawne przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Z determinacj? doradzamy klientom, pomagaj?c im osi?gn?ć sukces poprzez innowacyjne spojrzenie na ich biznes.

Skoncentrowanie naszych działań na branżach przyszłości pozwoliło nam rozwin?ć najlepsze na rynku doświadczenie w następuj?cych dziedzinach:
•                 Technology, Media and Communications

•                 Life Sciences

•                 Private Wealth

•                 Energy
W Taylor Wessing jesteśmy dumni z naszej reputacji, jako firmy myśl?cej przyszłościowo. Wspieramy klientów, gdziekolwiek chc? robić interesy.   Nasze 23 biura na całym świecie ł?cz? w sobie najlepsz? lokaln? wiedzę handlow?, branżow? i kulturow? z międzynarodowym doświadczeniem w celu zapewnienia pro aktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP