Dr Jarosław Bełdowski dołącza do Dentons

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Do Zespołu Bankowości i Finansów w warszawskim biurze kancelarii Dentons dołączył dr Jarosław Bełdowski, obejmując stanowisko counsela.</strong></span></p>

>

Dr Jarosław Bełdowski dotychczas zwi?zany był z kancelari? SMM Legal, w której jako partner doradzał klientom z sektora bankowego. Przez niemal dwa lata sprawował funkcję Wiceprezesa –  I Zastępcy Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym zarz?dzał ponad 400 osobowym zespołem odpowiedzialnym m.in. za nadzór i  realizację programów i  funduszy rz?dowych, a  także programów unijnych realizowanych przez bank (m.in. kredyt technologiczny, inicjatywy Jessica i  Jeremie).  

W swojej karierze sprawował funkcję Radcy Ministra w  Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym zarz?dzał Departamentem Strategii i  Deregulacji odpowiedzialnym za przygotowanie pierwszej transzy reformy deregulacji zawodów. Jako Doradca Przewodnicz?cego Komisji Nadzoru Finansowego był m.in. odpowiedzialny za opracowywanie rekomendacji  rozwi?zań prawnych integracji usług finansowych w  UE, w  tym w  szczególności z  perspektywy ochrony stabilności sektora krajowego, opracowanie rekomendacji dla polityki UKNF w  kwestii ochrony klientów sektora finansowego oraz wsparcie merytoryczne Przewodnicz?cego Komisji w  zakresie rekomendacji i  analiz projektów aktów prawnych dotycz?cych nadzoru nad rynkiem finansowym. W latach 2007-2010 był Prezesem Fundacji Obywatelskiego Rozwoju –  FOR. Wcześniej zajmował stanowisko Dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w  Gdańsku, a  w latach 2002-2006 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Współpracy z  Zagranic? Narodowego Banku Polskiego, gdzie kierował zespołem odpowiedzialnym za m.in.   współpracę z  międzynarodowymi organizacjami finansowymi, w  tym Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i  Rozwoju oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym.  

Jest absolwentem Wydziału Prawa i  Administracji na Uniwersytecie Śl?skim, a także Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii, gdzie uzyskał tytuł LL.M. w zakresie prawa europejskiego. W marcu 2016 r. obronił rozprawę doktorsk? zatytułowan? „Fundamentalne naruszenie zobowi?zań umownych” i uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.  

Zapewnienie klientom dostępu do najlepszych specjalistów to coś co wyróżnia Dentons na tle konkurencji, zarówno na rynku lokalnym regionalnym i globalnym. Cieszymy się, że tak uznany i doświadczony specjalista doł?czy do naszego Zespołu Bankowości i Finansów” - powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce.  

Jarosław Bełdowski to kolejny, bardzo doświadczony i znakomicie oceniany przez rynek specjalista, w który w ostatnim czasie doł?czył do Zespołu. Jest to wyraz naszej silnej pozycji w tej dziedzinie prawa, która dynamicznie się rozwija i wymaga coraz większej i coraz bardziej specjalistycznej wiedzy” – dodał Mateusz Toczyski, partner w warszawskim biurze Dentons, kieruj?cy Zespołem Bankowości i Finansów w Polsce i Europie.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19