Aktualności firm stowarzyszonych

Dotacje na innowacje

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>Do 30 stycznia 2017 roku firmy małe i średnie (MŚP) będą mogły pozyskać dofinansowanie w ramach Bonu na innowacje dla MŚP (Działanie 2.3.2 PO Inteligentny Rozwój). Wsparcie można przeznaczyć na zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu nowego produktu, projektu wzorniczego lub technologii. Wykonawcą usługi może być tylko jednostka naukowa. </strong></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>Dedykowany budżet wynosi 62,5 mln PLN.</strong></span></span></p>

>

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400  000 PLN  

Wartość wsparcia wynosi:
80% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro lub małego przedsiębiorcy
70% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średniego przedsiębiorcy  

Kluczowe czynniki sukcesu:  

  • stworzenie innowacji produktowej/przemysłowej na min. skalę krajow?
  • stopień gotowości rozwi?zania pozwala na wdrożenie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy
  • wybór właściwego wykonawcy usługi czyli jednostki naukowej maj?cej ocenę A+, A lub B w wyniku procedury konkurencyjności  

Więcej szczegółowych informacji dotycz?cych ww konkursu, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl.  

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.  

Zapisz się na BLOGAb?dź na bież?co z dotacjami na innowacje

***

O Crido Taxand

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 190-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin