Dentons z sukcesem reprezentował spółkę Stadler Polska w dwóch kluczowych przetargach

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Dentons z sukcesem reprezentował spółkę Stadler Polska, czołowego producenta taboru kolejowego, w dwóch znaczących przetargach publicznych o łącznej wartości ponad 2,5 miliarda złotych.</strong></span></p>

>

Pierwsze zamówienie dotyczy dostawy 50 wyprodukowanych w Polsce tramwajów dla MPK Kraków. Rywalizacja między konsorcjum Stadler Polska i Solaris Bus & Coach a innym czołowym polskim producentem toczyła się przy zainteresowaniu mediów. Po 13 miesi?cach sporów prawnych i zwrotów akcji oferta klienta, wcześniej druga w kolejności, została uznana za najkorzystniejsz?. Ten sukces wzmocni ekspansję i pozycję joint venture – Solaris Tram, z udziałem klienta na obiecuj?cym, polskim rynku tramwajowym. Joint venture zostało utworzone w zeszłym roku, także w tej transakcji Stadlerowi doradzali prawnicy Dentons. Wartość całego zamówienia to 363,5 miliona złotych.  

W drugim przetargu Stadler wygrał kontrakt ramowy o wartości 2,2 miliarda złotych na dostawę 71 najnowszej wersji poci?gów regionalnych dla Kolei Mazowieckich. Będ? to najnowsze i energooszczędne pojazdy typu FLIRT produkowane w siedleckiej fabryce. Oferta klienta została zakwestionowana przez dwóch konkurentów uczestnicz?cych w przetargu. Oba odwołania zostały oddalone, a największy w Polsce kontrakt na dostawę taboru został przyznany spółce Stadler Polska.  

„Zaufanie, jakim darzy nas Stadler od pocz?tku swojej działalności w Polsce, pozwoliło zbudować w Dentons jeden z najbardziej doświadczonych i najsilniejszych zespołów doradzaj?cych w zakresie projektów zamówieniowych z sektora kolejowego” – powiedziała Aldona Kowalczyk, kieruj?ca Zespołem Prawa Zamówień Publicznych.  

Oba projekty prowadził Zespół Prawa Zamówień Publicznych Dentons, kierowany przez Aldonę Kowalczyk (partner), do kluczowych prawników doradzaj?cych przy przetargach należeli także Michał Drozdowicz (counsel), Agnieszka Gilowska (associate) oraz Patrycja Grodzka (associate). Prawnicy Dentons udzielali klientowi wsparcia w szerokim zakresie, między innymi pomagaj?c w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, strategii prowadzenia sporów, składaniu wyjaśnień dotycz?cych ofert, w komunikacji z klientami. Nasi prawnicy reprezentowali Stadler Polska przed Krajow? Izb? Odwoławcz? oraz s?dami.

***


O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!