Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons uruchamia Nextlaw Global Referral Network

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><strong>Po niespełna pięciu miesiącach od ogłoszenia powstania Nextlaw Global Referral Network, bezpłatnego innowacyjnego systemu udzielania rekomendacji i przekazywania zleceń, Dentons inauguruje jego działalność w ponad 160 krajach, we współpracy z ponad 280 firmami.</strong></p>

>

Dentons, największa firma prawnicza na świecie, stawia dzisiaj kolejny milowy krok, zwi?zany z nowym podejściem do ulepszenia obsługi klientów – inauguruje działalność Nextlaw Global Referral Network, sieci rekomendacji obejmuj?cej 283 firmy członkowskie, które świadcz? doradztwo prawne w 160 krajach.  

Nextlaw Global Referral Network debiutuje jako najszersza sieć rekomendacji prawniczych na świecie, zarówno jeśli chodzi o zasięg geograficzny jak i liczbę firm członkowskich. W dniu uruchomienia Sieć liczy ponad 18,6 tysi?ca prawników na całym świecie, których grono będzie się powiększać. Nextlaw Global Referral Network korzysta z platformy technologicznej, która umożliwia firmom członkowskim referowanie klientom firmy prawniczej, która najlepiej odpowiada ich potrzebom.  

Nextlaw Global Referral Network różni się od tradycyjnych, płatnych sieci referencyjnych w dwóch aspektach: firmy członkowskie nie wnosz? opłat za bycie części? sieci, zaś członkowie nie maj? wył?czności terytorialnej. Takie podejście gwarantuje klientom rekomendację firmy prawniczej, która posiada adekwatne doświadczenie, nie zaś firmy, która dzięki opłacie członkowskiej na rzecz sieci otrzymała wył?czność terytorialn?. Przy nieodpłatnym członkostwie i możliwości bycia w sieci kilku firm z danego kraju, które dysponuj? różnymi kompetencjami merytorycznymi oraz maj?c na uwadze system technologiczny stworzony do obsługi tego projektu, Nextlaw Global Referral Network będzie ł?czyć klientów z najbardziej utalentowanymi prawnikami na świecie, a najlepszym firmom prawniczym umożliwi dostęp do atrakcyjnych zleceń.  

Naszym celem jest zmiana modelu świadczenia usług prawnych w taki sposób, aby umożliwiać klientom dostęp do właściwego prawnika, posiadaj?cego odpowiednie doświadczenie we właściwej jurysdykcji. Dzięki skali i członkostwu najlepszych firm Sieć, któr? stworzyliśmy umożliwia jej członkom precyzyjne odpowiadanie na zapotrzebowanie klientów” - powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodnicz?cy Rady Dentons.  

Każda firma członkowska została dokładnie sprawdzona pod k?tem jakości. Budujemy globaln? społeczność firm prawniczych, które ł?czy wspólny cel - dostarczanie klientom najwyższej jakości usług prawnych w każdym miejscu na świecie” - dodał Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Liczby mówi? za siebie. W niecałe pięć miesięcy od kiedy poinformowaliśmy o planach założenia Sieci, udało nam się zainteresować 283 niezależne firmy prawnicze, świadcz?ce najwyższej jakości usługi, które poł?czyły z nami siły. Ponieważ nie ograniczamy się geograficznie do jednej firmy, która płaci, by być części? sieci i ponieważ nie pobieramy opłat rocznych, po raz pierwszy klienci wiedz?, że maj? dostęp do właściwego prawnika, a nie jedynie do firmy, która zapłaciła, by być części? sieci rekomendacji” - powiedział Jeff Modisett, Partner Zarz?dzaj?cy Nextlaw Global Referral Network.

***  

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

O sieci Nextlaw Global Referral Network

Nextlaw Global Referral Network to unikalna sieć rekomendacji i przekazywania zleceń klienckich, stworzona we współpracy z  Dentons, największ? firm? prawnicz? na świecie. Nextlaw Global Referral Network to największa na świecie sieć rekomendacji, do której może przyst?pić każda firma prawnicza oferuj?ca najwyższej jakości usługi, bez względu na swoj? wielkość. Sieć nie gwarantuje wył?czności terytorialnej, dzięki czemu ł?czy klientów firm członkowskich z najlepszymi prawnikami, którzy posiadaj? właściwe doświadczenie w takich lokalizacjach, gdzie klienci potrzebuj? wsparcia prawnego. Nextlaw Global Referral Network korzysta z własnej platformy technologicznej, która ułatwia firmom członkowskim wyszukanie odpowiedniej firmy i pozyskanie wyceny obsługi prawnej, dzięki czemu klient otrzymuje adekwatne doradztwo prawne i biznesowe najwyższej jakości. www.nextlawnetwork.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19