Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons rozpoczyna działalność w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

<p style="text-align: justify;" align="center">Połączenie największej kancelarii prawnej na świecie z kolumbijską kancelarią Cardenas &amp; Cardenas oraz meksykańską López Velarde stało się faktem. 16 maja 2016: Globalna kancelaria prawna Dentons, kolumbijska kancelaria Cardenas &amp; Cardenas oraz meksykańska López Velarde sfinalizowały dziś swoje połączenia. W grudniu 2015 roku informowaliśmy, że partnerzy każdej z tych firm zatwierdzili zamiar takiego połączenia.</p>

>

Dzięki tym poł?czeniom Kolumbia i Meksyk stały się miejscem działalności dla największej na świecie kancelarii prawnej. Zatrudniaj?c ponad 7300 prawników w ponad 55  krajach, Dentons oferuje swoim klientom najwyższej jakości wsparcie zarówno w społecznościach, w których chc? prowadzić działalność lub rozwi?zać spór — teraz również w Ameryce Łacińskiej.  

Poł?czenia te podkreślaj? skupienie każdej z tych firm na jakości. Dotychczasowi klienci Cardenas  &  Cardenas oraz López Velarde będ? teraz mieli do dyspozycji największy na świecie zespół talentów prawniczych oferuj?cych rozwi?zania w 24 sektorach i 40 obszarach prawa, gdziekolwiek przyjdzie im prowadzić działalność.  

Składaj?cy się ze 100 osób kolumbijski zespół Cardenas & Cardenas — laureat nagrody „Outstanding Client Service Award” za rok 2015 przyznawanej przez Chambers and Partners — z którego 95% partnerów klasyfikowanych jest w najważniejszych międzynarodowych rankingach prawniczych, oferuje klientom kancelarii Dentons doskonał? jakość, etyczne zaangażowanie oraz ponad stuletnie doświadczenie w Ameryce Łacińskiej.  

35-osobowy zespół z Meksyku uznawany jest za jedn? z najlepszych kancelarii na rynku i piastuje pozycję lidera w branżach energetyki i infrastruktury w Meksyku. Zespół prawa handlowego specjalizuje się w takich sektorach klienckich jak motoryzacja, energetyka, infrastruktura, produkcja, zasoby naturalne oraz nowe technologie.  

Przed poł?czeniem firmy z powodzeniem współpracowały ze sob? w zakresie obsługi klientów Dentons w Ameryce Łacińskiej oraz reprezentuj?c klientów z Kolumbii i Meksyku na całym świecie.  

Marka

Jak informowano wcześniej, ze względu na siłę marek Cardenas  &  Cardenas i López Velarde na swoich rynkach, w ramach strategii migracji marki założono, że firma Dentons będzie działała w Kolumbii pod nazw? „Dentons Cardenas  &  Cardenas”, a w Meksyku jako „Dentons López Velarde”.

To niestandardowe podejście stanowi odzwierciedlenie doskonałej reputacji, jak? każda z tych firm wypracowała w swoim regionie, ł?cz?c ich obecność wewn?trz i na zewn?trz lokalnych społeczności z globalnym zasięgiem marki Dentons.

W Kolumbii wykorzystywane będzie logo zawieraj?ce nazwę Cardenas  &  Cardenas i logo kancelarii Dentons.    


W Meksyku wykorzystywane będzie logo zawieraj?ce nazwę López Velarde i logo kancelarii Dentons.  


Co ważne, nie zmienia to globalnego podejścia Dentons. Firma działa pod nazw? „Dentons” we wszystkich językach oprócz chińskiego. W języku chińskim używana jest nazwa „大成”.  

***

Dodatkowych informacji udziela:

Ashley Burke
Global Director of Communications
ashley.burke(@)dentons.com, +1 202 408 3255

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP