Aktualności firm stowarzyszonych

Deloitte wdraża SAP w PGNiG

<p><span><span>Deloitte rozpoczął wdrażanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim SAP w Polskim G&oacute;rnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z firmą SID Sp. z o.o. Dostawcy usług wdrożeniowych wybrani zostali w wyniku wieloetapowego postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem.</span></span></p>

>

Ujednolicenie obsługi kadrowo-płacowej ok. tysi?ca pracowników PGNIG, optymalizacja kosztów, zwiększenie sprawności i standaryzacji to główne cele wdrożenia systemu kadrowo-płacowego w środowisku SAP ERP HCM. Zakres projektu wdrożeniowego obejmuje rozwi?zania z obszarów: administracji kadrami, zarz?dzania struktur? organizacyjn?, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń, funduszu socjalnego, kasy zapomogowo – pożyczkowej, rozliczeń podróży służbowych oraz planowania i analizy kosztów osobowych i zatrudnienia. Wdrożone zostan? także innowacyjne rozwi?zania z zakresu samoobsługi pracowniczej i menadżerskiej. Ostatni? faz? projektu będzie przeszkolenie pracowników klienta, tak by mogli oni samodzielnie realizować przypisane im procesy
w nowym systemie.

„Nawi?zanie współpracy w zakresie wdrożenia technologii informatycznych opartych o rozwi?zania SAP z PGNIG jest dla nas dużym wyróżnieniem i zarazem wyzwaniem. Jesteśmy przekonani, że dzięki determinacji i zaangażowaniu członków zespołu PGNiG, jak również kompetencjom oddelegowanych konsultantów wdrożeniowych, uda się nam sprawnie przeprowadzić to szeroko zakrojone wdrożenie.”- mówi Adam Bieńko, dyrektor konsultingu odpowiedzialny za rozwi?zania SAP w Deloitte. Wdrożenie zostanie zrealizowane w ci?gu 5 miesięcy, start produktywny zaplanowany został na 1 czerwca 2010 r. System docelowo będzie obsługiwany przez ok. 50 użytkowników w centrali spółki w Warszawie.


Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działaj?cym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmuj?cej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w poł?czeniu ze znajomości? lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działaj?. 165 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP