Aktualności firm stowarzyszonych

Deloitte uhonorowana Europejskimi nagrodami podatkowymi

<p><span><span>Międzynarodowy miesięcznik International Tax Review przyznał nagrody w r&oacute;żnych kategoriach jedenastu firmom doradztwa podatkowego Deloitte w Europie. Deloitte w Polsce otrzymała nagrodę za najlepsze wykorzystanie Internetu do promocji. Wyr&oacute;żnienie zostało przyznane podczas piątej corocznej edycji Europejskich Nagr&oacute;d Podatkowych.</span></span></p>

>

Polska praktyka podatkowa Deloitte otrzymała nagrodę na najlepsze wykorzystanie sieci internetowej w promocji usług doradczych. Eksperci ITR nagrodzili w tej kategorii również Deloitte w Portugalii i Irlandii. Nagrodzono także praktyki Deloitte z Belgii, Danii, Finlandii, Malty, Hiszpanii, Szwecji i Turcji za osi?gnięcia w dziedzinie cen transferowych. Spółka Deloitte z Holandii zdobyła nagrodę dla najlepszej firmy doradztwa podatkowego.

„Ścisła współpraca z wiod?cymi doradcami i udział w strukturach europejskich Deloite umożliwia naszym klientom korzystanie z najlepszych praktyk w dziedzinie cen transferowych” komentuje Iwona Georgijew, Partner kieruj?cy Zespołem Cen Transferowych w Polsce, członek DTT European Transfer Pricing Strategy Board. „Naszym priorytetem jest pomoc dla przedsiębiorców w zakresie wypracowania spójnych rozwi?zań zarz?dzania cenami transferowymi, sprawdzaj?cych się zarówno w okresie wzrostu jak i obniżenia koniunktury gospodarczej. Promujemy doradztwo skierowane na istotne obniżenie wypływu gotówki firmy oraz kar personalnych dla osób zarz?dzaj?cych, w przypadku zakwestionowania cen transferowych”.

„Nagroda w kategorii ’Best Use of Internet’ jest potwierdzeniem faktu, że kanał internetowy stał się kluczowym elementem marketing-mix w branży usług profesjonalnych". - komentuje Igor Bielobradek, Starszy Menedżer Marketingu w Deloitte, odpowiedzialny za komunikację w Internecie - "Specjalistyczne biuletyny podatkowe, publikacje, podcasty pozwalaj? nam docierać do tysięcy odbiorców przy minimalnym koszcie jednostkowym. Program webcastów (bezpłatnych seminariów internetowych) umożliwił poszerzenie grona uczestników seminariów podatkowych Deloitte, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Taka strategia dzielenia się wiedz? podatkow? pozwala na konsekwentne budowanie relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami, a w konsekwencji przekłada się na efekty biznesowe".

Firmy członkowskie Deloitte oferuj? klientom szeroki wachlarz w pełni zintegrowanych usług podatkowych. Stosowane przez nie podejście ł?czy nowatorskie pomysły z różnych dyscyplin z wiedz? branżow? i biznesow?, aby pomóc firmom w osi?ganiu sukcesu na międzynarodowych rynkach.

ITR przyznaje Europejskie nagrody podatkowe od 2006 roku. W ramach programu wręczane s? wyróżnienia w w 25 jurysdykcjach. Nagrody przyznawane s? na podstawie oceny transakcji zawieranych przez ostatnie 12 miesięcy, bior?c pod uwagę ich wielkość, innowacyjność i złożoność. Komisja miesięcznika ITR zaci?ga również opinii wielu doradców podatkowych, pracowników szczebla kierowniczego działów podatkowych oraz swoich doradców wewnętrznych. Dzięki temu dysponuje szerok? perspektyw? odnośnie nowatorskich wyników osi?ganych w tym okresie.

Nazwa Deloitte odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu, podmiotu prawa szwajcarskiego i jego firm członkowskich, które stanowi? oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działaj?cym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmuj?cej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w poł?czeniu ze znajomości? lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działaj?. 165 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin