Deflacja nie niepokoi, rynek zdyskontował obniżkę ratingu

<p style="text-align: justify;">Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP stwierdził, że utrzymująca się deflacja w Polsce nie jest powodem do niepokoju, gdyż towarzyszy jej bardzo dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz poprawa sytuacji na rynku pracy.</p>

>

W ocenie M. Belki dyskusja na dzisiejszym posiedzeniu RPP nie wskazywała na wyższ? niż przed miesi?cem skłonność Rady do obniżenia stóp procentowych. W jego ocenie gorsze od oczekiwań dane o aktywności gospodarczej w marcu i kwietniowej koniunkturze w przetwórstwie "nie wzmocniły zainteresowania Rady obniżk? stóp procentowych”. Uważa on, że odnotowane w ostatnich tygodniach osłabienie kursu złotego było w pewnym stopniu wywołane przez czynniki krajowe, w tym w szczególności antycypowan? przez część inwestorów obniżkę ratingu przez agencję Moody's (decyzja zostanie podjęta w dn. 13.05.2016), która jego zdaniem jest już uwzględniona w obecnym kursie złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!