Analizy i badania

Deflacja będzie płytsza niż oczekiwaliśmy

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszą krótkoterminową prognozą w lipcu br. inflacja spadnie poniżej zera, do czego przyczynią się m.in. ustąpienie efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy związanego ze zmianą metodologii obliczania cen ziemniaków oraz podwyżką opłat za wywóz nieczystości (w związku z wejściem w życie tzw. "ustawy śmieciowej”).</p>

>

Prognozujemy, że nieznaczny spadek cen w ujęciu rocznym utrzyma się najprawdopodobniej do września, a następnie inflacja stopniowo wzrośnie osi?gaj?c w grudniu br. poziom 0,5% r/r. Naszym zdaniem w III kw. br. inflacja CPI ukształtuje się na poziomie zbliżonym do wartości oczekiwanej w lipcowej projekcji NBP (-0,2% r/r), a dzisiejsze dane o czerwcowej inflacji stanowi? wsparcie dla tego scenariusza.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin