Analizy i badania

Deficyt na rachunku obrotów bieżących w Polsce zwiększył się w sierpniu do -864 mln EUR wobec -1212 mln EUR w lipcu

<p style="text-align: justify;">Poprawa salda na rachunku obrotów bieżących wynikała z wyższych sald na rachunkach obrotów towarowych oraz dochodów pierwotnych (odpowiednio o 656 mln EUR i 274 mln EUR wyższe niż w lipcu).</p>

>

W przeciwnym kierunku oddziaływały niższe salda usług oraz dochodów wtórnych (odpowiednio o 408 mln EUR i 174 mln EUR niższe niż w lipcu). Dynamika eksportu wzrosła w sierpniu do 8,6% r/r wobec 3,5% w lipcu, a tempo wzrostu importu zwiększyło się do 6,7% r/r w lipcu wobec 5,8% w czerwcu. W kolejnych miesi?cach oczekujemy spadku dynamiki eksportu z uwagi na niższy popyt w Niemczech, będ?cy konsekwencj? wpływu spowolnienia w Chinach oraz skandalu w firmie Volkswagen na niemieck? gospodarkę. Dane stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w całym 2015 r. odnotowany zostanie nieznaczny deficyt na rachunku obrotów bież?cych w relacji do PKB (-0,7%).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP