Analizy i badania

Deficyt na rachunku obrotów bieżących w Polsce zwiększył się w lipcu do -1660 mln EUR wobec -849 mln EUR w czerwcu

<p style="text-align: justify;">Pogorszenie salda na rachunku obrotów bieżących wynikało z niższych sald na rachunkach obrotów towarowych oraz usług (odpowiednio o 1127 mln EUR i 71 mln EUR niższe niż w czerwcu).</p>

>

W przeciwnym kierunku oddziaływały wyższe salda dochodów pierwotnych i wtórnych (odpowiednio o 260 mln EUR i 127 mln EUR wyższe niż w czerwcu). Dynamika eksportu zmniejszyła się w lipcu do 1,1% r/r wobec 10,9% w czerwcu, a tempo wzrostu importu spadło do 6,9% r/r w lipcu wobec 10,0% w czerwcu. Obniżenie tempa wzrostu eksportu oraz importu było zwi?zane z oddziaływaniem efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Zgodnie z komunikatem NBP w kierunku zmniejszenia dynamiki eksportu oddziaływał dodatkowo silny spadek eksportu telefonów komórkowych. Dane stanowi? ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w całym 2015 r. odnotowana zostanie nieznaczna nadwyżka na rachunku obrotów bież?cych w relacji do PKB (0,3%).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP