Decyzja Ludowego Banku Chin pozytywna dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3084 (osłabienie złotego o 0,7%).</p>

>

Od poniedziałku do pi?tku kurs EURPLN znajdował się w trendzie wzrostowym. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia złotego była jastrzębia wypowiedź szefa FED J. Powella, który w środę wieczorem powiedział, że perspektywy gospodarcze w USA s? bardzo korzystne, a stopy procentowe mog? wzrosn?ć powyżej poziomu równowagi. Negatywny dla złotego był również gołębi wydźwięk wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP (patrz powyżej). W pi?tek doszło do korekty i nieznacznego umocnienia złotego. Opublikowane w pi?tek po południu dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA doprowadziły do przejściowej, nieznacznej deprecjacji polskiej waluty.

Z uwagi na naturę ubiegłotygodniowego umocnienia złotego, które było przede wszystkim skutkiem odpływem kapitału z rynków wschodz?cych po wypowiedzi J. Powella, złoty tracił również względem innych głównych walut. W efekcie w ubiegłym tygodniu polska waluta osłabiła się względem dolara amerykańskiego (o 1,5%), franka szwajcarskiego (o 0,5%) oraz funta brytyjskiego (o 2,0%). Wyraźnemu  umocnieniu funta względem złotego sprzyjał spadek kursu EURGBP zwi?zany ze zmniejszeniem niepewności wokół Brexitu.

Ogłoszona w weekend decyzja Ludowego Banku Chin o obniżeniu stopy rezerw obowi?zkowych jest pozytywna dla złotego. Uważamy, że zaplanowana na pi?tek publikacja danych nt. chińskiego bilansu handlowego – wskazuj?ca na silniejszy od oczekiwań spadek dynamiki chińskiego eksportu – pozostanie w cieniu złagodzenia polityki monetarnej w tym kraju i będzie miała ograniczony negatywny wpływ na złotego. Sumaryczny wpływ danych z USA (inflacja CPI, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) na kurs złotego będzie naszym zdaniem ograniczony. Pi?tkowa aktualizacje polskiego ratingu przez agencje S&P oraz Fitch zostan? ogłoszone po zamknięciu europejskich rynków, tym samym ich wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!