Analizy i badania

Decyzja agencji S&P w centrum uwagi rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 2,013 (spadek o 1pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,865 (spadek o 5pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,407 (spadek o 6pb).</p>

>

Przez cały tydzień rentowności polskich obligacji utrzymywały się w trendzie spadkowym w ślad za rynkami bazowymi. W środę D. Trump powiedział, że amerykańska waluta jest zbyt mocna i że wolałby, by stopy procentowe pozostały niskie, co oddziaływało w kierunku dalszego spadku rentowności obligacji w USA i Polsce. Do relatywnie niskiej zmienności cen polskiego długu przyczyniła się również mniejsza aktywność inwestorów ze względu na zbliżaj?ce się święta Wielkiejnocy.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie przewidziana na pi?tek publikacja wyników badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (PMI). Oczekujemy, że indeksy PMI ukształtuj? się poniżej oczekiwań rynku, tym samym mog? oddziaływać w kierunku lekkiego wzrostu cen polskiego długu. Publikacje danych z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż domów na rynku wtórnym, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz indeks Philadelphia FED) będ? miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na rentowności polskich obligacji. Ograniczony wpływ na krzyw? dochodowości będ? najprawdopodobniej miały również krajowe dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw oraz o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Wpływ na rynek długu mog? mieć publikacje sondaży prezydenckich we Francji. Jeśli sondaże będ? wskazywać na dalszy wzrost poparcia dla lewicowego kandydata, J-L. Melenchona, do poziomu prowadz?cych w sondażach E. Macrona i M. Le Pen, to będ? one naszym zdaniem oddziaływały w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na polski rynek długu zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP