Aktualności firm stowarzyszonych

Debata pt. Zdrowie mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia – co możemy zrobić dla poprawy wyników zdrowotnych regionu.

<p style="text-align: justify;">Sanofi, wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim i we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, organizuje zdrowotną debatę ekspercką. Konferencja pt. Zdrowie mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia – co możemy zrobić dla poprawy wyników zdrowotnych regionu  odbędzie się 16 października br. na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego (początek o godz. 09:30).</p>

>

W imieniu Sanofi, Uniwersytetu oraz innych partnerów wydarzenia i lokalnych władz, zapraszamy do uczestnictwa. Podczas wydarzenia chcemy podj?ć dyskusję  nt. zdrowia fizycznego oraz społecznego mieszkańców Podkarpacia. W jednym z paneli, planujemy także omówić przebieg wdrażania zmian systemowych w ochronie zdrowia w województwie podkarpackim.   Jest on dla Sanofi szczególnie istotny, zarówno dlatego, że to w Rzeszowie zlokalizowany jest nasz Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków, ale także dlatego, że na terenie województwa podkarpackiego współpracujemy z ważnymi partnerami,   z którymi realizujemy szereg projektów. Na pocz?tku 2017 r. podpisaliśmy list intencyjny z Uniwersytetem Rzeszowskim, w ramach którego mamy nadzieję wpływać na rozwój innowacji w regionie oraz podnoszenie świadomości zdrowotnej miejscowego społeczeństwa. W ścisłej współpracy z Uniwersytetem, lokalnymi urzędami oraz Rzeszowsk? Agencj? Rozwoju Regionalnego, rozpoczynamy także prace nad projektami edukacyjno-profilaktycznymi. Mamy nadzieję, że sprawdzone na Podkarpaciu metody działań pro-zdrowotnych zostan? później rozpowszechnione w całym kraju. Organizowana debata to tylko jeden z przykładów realizowanych zamierzeń.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP