Aktualności firm stowarzyszonych

Dean Khialani nowym Dyrektorem ds. Technologii Nextlaw Labs

<p style="text-align: justify;"><strong>Dean Khialani został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Technologii w Nextlaw Labs, platformy globalnej współpracy w zakresie innowacji, stworzonej i rozwijanej przez globalną policentryczną firmę prawniczą Dentons. Khialani będzie nadzorował rozwój i ekspansję wszystkich technologicznych produktów firmy przeznaczonych dla prawników.</strong></p>

>

Jestem zaszczycony doł?czeniem do Nextlaw Labs i chętnie podzielę się swoim doświadczeniem w branży IT z praktykantami i profesjonalistami. Nextlaw Labs podejmuje odważne kroki, aby zaoferować prawnikom now? generację rozwi?zań IT” - powiedział Dean Khialani.  

Cieszymy się, że możemy powitać Deana w naszym zespole. Jego rola w firmie, która koncentruje się na rozwijaniu technologii dla prawników, będzie kluczowa. Doświadczenie Deana wzmocni nasz? wizję przekształcania branży prawniczej poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii” - powiedział Dan Jansen Dyrektor Generalny Nextlaw Labs.  

Dotychczas Khialani pełnił funkcję Wiceprezesa Technologii Informatycznych w Grupie Excelium, gdzie  nadzorował  wdrażanie systemów wspomagaj?cych usprawnianie zarz?dzania  procesami  i finansowania spraw s?dowych  podmiotów zależnych spółki. Wcześniej pracował na rzecz takich firm jak International Education Corporation, Education Training Corporation, LoudCloud Systems, Fischler School of Education & Human Services oraz Nova Southeastern University, na którym kończy właśnie pracę doktorsk? poświęcon? systemom informatycznym.  

***

O Nextlaw Labs

Nextlaw Labs jest platform? globalnej współpracy w zakresie innowacji, zajmuj?c? się rozwojem, wdrażaniem oraz inwestowaniem w technologie, które maj? przeobrażać proces świadczenia usług prawniczych na świecie. Dentons jest głównym inwestorem i podmiotem wspieraj?cym to przedsięwzięcie, pomyślanym jako globalne laboratorium doświadczalne dla nowych produktów, usług i pomysłów, wymagaj?cych przetestowania, wprowadzenia na rynek i rozwinięcia do odpowiedniej skali. www.nextlawlabs.com  

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin