Aktualności firm stowarzyszonych

David James został Dyrektorem ds. rozwoju międzynarodowego biznesu w Mazars w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>David James objął stanowisko Dyrektora ds. rozwoju międzynarodowego biznesu w Mazars w Polsce. Ma uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce i w Wielkiej Brytanii oraz ponad 20-letnie doświadczenie w audycie. W Mazars David będzie odpowiedzialny za rozwój współpracy z międzynarodowymi klientami.</strong></p>

>

David James jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge. W 1991 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta w ICAEW (Instytut Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii), a od 1994 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce. Podczas 28 lat pracy w zawodzie David świadczył usługi w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej, zajmował stanowiska w zarz?dach wielu firm oraz doradzał blisko pięćdziesięciu spółkom przy zakładaniu działalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Był partnerem odpowiedzialnym za badanie sprawozdań finansowych ponad 100 spółek i grup przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarczych, zarówno spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, funduszy private equity, jak i firm rodzinnych. Przeprowadził ponad 80 analiz duediligence, zajmował się finansowymi audytami śledczymi i świadczył usługi doradcze w zakresie audytu wewnętrznego dla wielu klientów.

„Bogate doświadczenie Davida w zawodzie, sukcesy w pracy dla klientów z wielu branż w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej sprawiły, że jest on idealn? osob?, aby rozwijać nasz? działalnośćpoprzez budowanie relacji z międzynarodowymi firmami i odpowiadać na rosn?ce zainteresowanie przedsiębiorstw polskich, jak również tych, które planuj? rozwój w regionie. Cieszymy się, że David zgodził się podj?ć tego zadania”. – powiedział Michel Kiviatkowski, Partner Zarz?dzaj?cy Mazars w Polsce.

„Bardzo się cieszę z objęcia roli dyrektora odpowiedzialnego za rozwój biznesu oraz nowych zadań zwi?zanych z umacnianiem i dalszym rozwijaniem relacji z klientami firmy. Będziemy dalej wspierać spółki ze wszystkich branż, oferuj?c im szerok? gamę usług doradczych dostosowanych do ich potrzeb /Chcę wspierać naszych klientów w ich działalności, zapewniaj?c im odpowiednie poł?czenie wiedzy merytorycznej i skutecznego doradztwa” – oświadczył David James.

David przez cztery lata był mentorem około 100 zespołów młodych przedsiębiorców bior?cych udział w Cambridge Python Project. W ramach tego projektu, zorganizowanego pod egid? Ambasady Wielkiej Brytanii i Uniwersytetu w Cambridge, David szkolił studentów z całej Polski w zakresie tworzenia nowoczesnych planów biznesowychi budżetowania.

David James jest twórc? autorskiej metodynauki języków obcych – Goldlist Method.

Pracował w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Rosji. Biegle włada ośmioma językami, posługuje się dwunastoma innymi.

Mieszka w Warszawie, ma żonę itroje dzieci. W czasie wolnym zajmuje się nauk? języków, czytaniem, kręceniem filmów i pisaniem bloga. Jest wielkim miłośnikiem natury. Ma kilka kotów, hoduje rośliny i tropikalne rybki.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP