Dane zza granicy będą sprzyjać osłabieniu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2800 (umocnienie złotego o 0,3%).</p>

>

W poniedziałek kurs złotego był stabilny. We wtorek miało miejsce osłabienie polskiej waluty wraz ze wzrostem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej zwiększeniem indeksu VIX. W środę doszło jednak do zwiększenia globalnego apetytu na ryzyko, co oddziaływało w kierunku umocnienia złotego i innych waluty rynków wschodz?cych. W pi?tek od rana złoty nieznacznie tracił na wartości w oczekiwaniu na dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Okazały się one niższe od oczekiwań rynku jednak ich struktura wskazuj?ca na zwiększenie presji płacowej oraz wzrost współczynnika aktywności zawodowej ograniczyła pozytywny wpływ danych na kurs złotego.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będ? dane z USA (sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). W przypadku realizacji naszych wyższych od konsensusu rynkowego prognoz sumaryczny wpływ danych z amerykańskiej gospodarki może być negatywny dla złotego. W kierunku osłabienia złotego mog? oddziaływać również dane nt. bilansu handlowego w Chinach, które w naszej ocenie okaż? się niższe od oczekiwań rynku. Dane nt. krajowego bilansu płatniczego będ? najprawdopodobniej neutralne dla złotego. Do umocnienia złotego mog? przyczynić się natomiast finalne dane nt. krajowej inflacji, które w naszej ocenie zostan? zrewidowane w górę względem wstępnego szacunku. Środowa publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenie FOMC będzie w naszej ocenie oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności na rynkach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!