Aktualności firm stowarzyszonych

Dane z USA w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 1,63 (spadek o 3pb), 5-letnie do 1,51 (spadek o 8pb), a 10-letnie do 1,52 (spadek o 9pb). W poniedziałek i wtorek utrzymywał się spadek stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi.

Była to kontynuacja trendu sprzed dwóch tygodni związana z podwyższoną globalną awersją do ryzyka. W środę doszło do korekty i odwrócenia trendu. W kierunku wzrostu stawek IRS oddziaływała także wyprzedaż papierów przez część banków, które dostosowywały strukturę swoich aktywów przed zbliżającym się wyrokiem TSUE w sprawie kredytów frankowych. Opublikowane w piątek krajowe dane o PKB i inflacji nie miały istotnego wpływu na krzywą.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest lekko pozytywny dla stawek IRS. Naszym zdaniem w tym tygodniu będą one pozostawać pod wpływem nastrojów na światowym rynku związanych z wojną handlową na linii USA-Chiny oraz niepewności wokół Brexitu. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa) nie będą miały istotnego wpływu na krzywą.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin