Dane z USA neutralne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1822 (umocnienie złotego o 0,2%).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek kurs EURPLN był stabilny i kształtował się w przedziale od 4,18 do 4,20. Opublikowane we wtorek indeksy PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, były neutralne dla złotego. W środę doszło do umocnienia złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych, co zwi?zane było z pojawiaj?cymi się informacjami, że projekt budżetu USA przygotowany przez administrację D. Trumpa nie otrzyma poparcia w Kongresie. Obniżaj?ce się prawdopodobieństwo realizacji obietnic wyborczych D. Trumpa dotycz?cych ekspansywnej polityki fiskalnej oddziałuje w kierunku zmniejszenia oczekiwań rynku na szybsze tempo normalizacji polityki monetarnej w USA, a w konsekwencji sprzyja wzrostowi popytu na ryzykowne aktywa, w tym złotego. W czwartek kurs EURPLN oscylował wokół poziomu 4,17, a opublikowane poprzedniego dnia wieczorem Minutes FOMC było neutralne dla rynku. W pi?tek złoty nieznacznie tracił na wartości, czemu sprzyjała publikacja lepszego od oczekiwań drugiego szacunku amerykańskiego PKB.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? wstępne dane o krajowej inflacji, które w przypadku realizacji naszej prognozy mog? przyczynić się do jego osłabienia. Pozostałe krajowe dane (finalny szacunek PKB, PMI dla przetwórstwa) będ? naszym zdaniem neutralne dla kursu polskiej waluty. Uważamy, że pozytywne dla złotego mog? być natomiast publikacje wstępnych danych o inflacji w Niemczech oraz strefie euro. Oczekujemy, że dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board) nie spotkaj? się ze znacz?c? reakcj? rynku. Neutralna dla złotego będzie w naszej ocenie także publikacja wyników badań koniunktury w chińskim przetwórstwie (indeksy PMI wg Caixin i CFLP).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!